Mikes International

Magyar szellemi fórum
-
Hungarian Periodical for Art, Literature and Science
 

Alapítási év / Founded : 2001.
 

Internet: www.federatio.org/mikes_int.html

Email: mikes_int@federatio.org

Den Haag, HollandBibliotheca Mikes International

ISSN 1570-0070

 

Katalógus / Catalog

 

Filozófia / Filozófiatörténet

Philosophy / History of Philosophy

 1. AL-GHAZÁLÍJ, Abú-Hámid Mohammed : A TÉVELYGÉSBÔL KIVEZETÔ ÚT
 2. BARTÓK, György : A FILOZÓFIA TÖRTÉNETE I.: A GÖRÖG FILOZÓFIA TÖRTÉNETE - Az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával
 3. BARTÓK, György : A FILOZÓFIA TÖRTÉNETE II.: A KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI FILOZÓFIA TÖRTÉNETE
 4. BARTÓK, György : A FILOZÓFIA LÉNYEGE - Bevezetés a filozófiába
 5. BARTÓK, György : AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKESZME TÖRTÉNETI ÉS KRITIKAI TÁRGYALÁSA- Az erkölcsi értékeszme története
 6. BARTÓK, György : AZ ERKÖLCSI ÉRTÉK PHILOSOPHIÁJA
 7. BARTÓK, György : AKADÉMIAI ÉRTEKEZÉSEK
 8. BARTÓK, György : BÖHM KÁROLY
 9. BARTÓK, György : DIE PHILOSOPHIE KARL BÖHMS
 10. BARTÓK, György : EMBER ÉS ÉLET - A bölcseleti antropologia alapvonalai
 11. BARTÓK, György : ESSENCE OF PHILOSOPHY - Introduction into Philosophy
 12. BARTÓK, György : FAJ. NÉP. NEMZET.
 13. BARTÓK, György : KANT
 14. BARTÓK, György : KANT ETIKÁJA ÉS A NÉMET IDEALIZMUS ERKÖLCSBÖLCSELETE
 15. BÖHM, Károly : AZ EMBER ÉS VILÁGA - I. Rész : Dialektika vagy alapphilosophia
 16. BÖHM, Károly : AZ EMBER ÉS VILÁGA - II. Rész : A szellem élete
 17. BÖHM, Károly : AZ EMBER ÉS VILÁGA - III. Rész : Axiologia vagy értéktan
 18. BÖHM, Károly : AZ EMBER ÉS VILÁGA - IV. Rész : A logikai érték tana
 19. BÖHM, Károly : AZ EMBER ÉS VILÁGA - V. Rész : Az erkölcsi érték tana
 20. BÖHM, Károly : AZ EMBER ÉS VILÁGA - VI. Rész : Az aesthetikai érték tana
 21. BÖHM, Károly : LOGIKA
 22. BRANDENSTEIN BÉLA Emlékkönyv
 23. KAJLÓS (KELLER), Imre : DR. BÖHM KÁROLY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA I-II-III.
 24. KIBÉDI VARGA, Sándor : A MAGYARSÁGISMERET ALAPFOGALMAI - THE HUNGARIANS - LES HONGROIS - DAS WESEN DES UNGARTUMS - LA ESENCIA DEL PUEBLO HÚNGARO
 25. KIBÉDI VARGA, Sándor : A SZELLEM HATALMA
 26. KIBÉDI VARGA, Sándor : A TRANSCENDENTALIS DEDUCTIO KANTNÁL - Bevezetés Kant philosophiájába
 27. KIBÉDI VARGA, Sándor : RICKERT HENRIK FILOZÓFIÁJA - A modern értékfilozófia alapvetése
 28. KIBÉDI VARGA, Sándor : RENDSZERES FILOZÓFIA
 29. KIBÉDI VARGA, Sándor : VALÓSÁG ÉS ÉRTÉK - Az ismeretelmélet és értékelmélet alapproblémája
 30. KISSNÉ NOVÁK, Éva : BÖHM KÁROLY ÉRTÉKELMÉLETÉNEK ÉS EZ ÉRTÉKELMÉLET TÖRTÉNETI HATÁSÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE
 31. MARISKA, Zoltán : A BADENI ÉS KOLOZSVÁRI ISKOLA TÖRTÉNETI ÉS KRITIKAI ÖSSZEVETÉSE
 32. MARISKA, Zoltán : A FILOZÓFIA NEVÉBEN
 33. MARISKA, Zoltán : BARTÓK GYÖRGY BÖLCSELETI RENDSZERÉNEK KRITIKAI ELEMZÉSE
 34. MARISKA, Zoltán : LÉT ÉS AZ ISMERET - Megjegyzések Bartók létfelvetéséhez
 35. SEGESVARY, Victor : EXISTENCE AND TRANSCENDENCE - An Anti-Faustian Essay in Philosophical Anthropology
 36. TEENDÔINK A MAGYAR FILOZÓFIA ÜGYÉBEN
 37. TONK, Márton : IDEALIZMUS ÉS EGZISZTENCIAFILOZÓFIA TAVASZY SÁNDOR GONDOLKODÁSÁBAN
 38. VATAI, László : AZ ISTEN SZÖRNYETEGE- Ady lírája
 39. VATAI, László : ÁTSZÍNEZETT TÉRKÉP - Magyar változatok az újkorban
 40. VATAI, László : DOSZTOJEVSZKIJ - A szubjektív életérzés filozófiája
 41. VATAI, László : ÖNÉLETRAJZI ÍRÁSOK
 42. VATAI, László : TÁRSADALOMBÖLCSELETI TANULMÁNYOK
 43. VERES, Ildikó : A KOLOZSVÁRI ISKOLA I.

Közgazdaságtan / Vállalati Menedzsment

Economics / Business Management

 1. FARKAS, Flórián : CREATING THE BALANCE BETWEEN CENTRAL MANAGEMENT AND LOCAL AUTONOMY IN A GLOBAL IT SERVICES COMPANY

Theológia / Vallástörténet

Theology / History of Religion

 1. AN-NAWAWÍJ, Jahjá Ibn Saraf Ad-Dín : NEGYVEN HAGYOMÁNY
 2. HEGEDŰS, Loránt : ÚJKANTIÁNUS ÉS ÉRTÉKTEOLÓGIA
 3. HEGEDŰS, Loránt : NEO-KANTIAN AND VALUE THEOLOGY
 4. NÉMETH, Pál : A KERESZTYÉN GONDOLKODÁS KEZDETEI - THE BEGINNINGS OF CHRISTIAN THINKING
 5. SEGESVARY, Victor : L'ISLAM ET LA REFORME - Etude sur l'attitude des reformateurs Zurichois envers l'Islam 1510-1550
 6. SEGESVÁRY, Viktor : AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ - Tanulmány a zürichi reformátorok Iszlámmal szembeni magatartásáról 1510-1550
 7. SEGESVÁRY, Viktor : REFORMÁTUS PRÉDIKÁTOROK RÁKÓCZI FERENC SZABADSÁGHARCÁNAK IDEJÉN
 8. VATAI, László : SÖTÉTSÉGBÔL VILÁGOSSÁGRA

Irodalom / Nyelvészet / Művészetek

Literature / Linguistics / Arts

 1. BEKE, Albert : "EMBER KÜZDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL" - Barta János Madách értelmezésérôl
 2. CSOÓRI, Sándor : MENNESKER, GRENER
 3. CSOÓRI, Sándor & KÁNYÁDI, Sándor : OGSĹ DETTE ER EUROPAS STEMME
 4. CS. SZABÓ, László : EGY NÉP S A KÖLTÉSZETE
 5. CS. SZABÓ, László : GÖRÖGÖKRÔL
 6. CS. SZABÓ, László : HALFEJŰ PÁSZTORBOT - görög hajónapló és - HAT TÖRTÉNET
 7. CS. SZABÓ, László : HÁROM FESTÔ
 8. CS. SZABÓ, László : HUNOK NYUGATON
 9. CS. SZABÓ, László : PETÔFIÉK
 10. CS. SZABÓ, László : RÓMAI MUZSIKA
 11. CZEGLÉDI, Katalin : A MAGYAR-TÖRÖK NYELVVISZONY. Mahmud al-Kasgari török szótárának és nyelvtanának alapján.
 12. CZEGLÉDI, Katalin : A SZKÍTA-HUN NYELVEK. Hangtan. A magyar és a szkíta-hun nyelvek alapja 1.
 13. CZEGLÉDI, Katalin : A SZKÍTA-HUN NYELVEK. Ôsmondattan. A magyar és a szkíta-hun nyelvek alapja 2.
 14. CZIGÁNY, Lóránt : ANGOL AZ ÚTLEVELEM, DE MAGYAR A BÜSZKESÉGEM
 15. GLORIA VICTIS 1956
 16. IDILLORSZÁG KÉKLÔ EGE - Huszadik századi dán költôk antológiája
 17. IGNOTUS, Pál : BÖRTÖNNAPLÓM - EMLÉKIRATOK A HALOTTAK HÁZÁBÓL
 18. ILLYÉS, Gyula : DIKT I UTVAL
 19. JACOBSEN, Rolf : A VÁROS METAFIZIKÁJA
 20. JUHÁSZ, Vilmos : BARTÓK'S YEARS IN AMERICA
 21. KRSTIC, Bosko : KASTEL BERINGER - A BEHRINGER KASTÉLY
 22. KRSTIC, Bosko : VODOLIJA - VÍZÖNTÔ
 23. LADIK, Katalin : A NÉGYDIMENZIÓS ABLAK
 24. LADIK, Katalin : FŰKETREC
 25. LADIK, Katalin : KIŰZETÉS ~ JEGYESSÉG
 26. LADIK, Katalin : IKAROSZ BICIKLIJÉN - Összegyűjtött versek (1962-1984)
 27. LÁSZLÓ, Noémi : SZÁZEGY
 28. NYUGATI MAGYAR KÖLTÔK ANTOLÓGIÁJA, 1980
 29. NYUGATI MAGYAR SZÉPPRÓZA ANTOLÓGIÁJA, 1982
 30. NYUGATI MAGYAR ESSZÉÍRÓK ANTOLÓGIÁJA, 1986
 31. NYUGATI MAGYAR TANULMÁNYÍRÓK ANTOLÓGIÁJA, 1987
 32. OBRUSÁNSZKY, Borbála (Szerk.): A MAGYARSÁG EREDETÉNEK NYELVÉSZETI KÉRDÉSEI
 33. PASZTERNÁK, Borisz Leonyidovics : KARÁCSONYI CSILLAG - Kései versek (1945-1960)
 34. SARBASSOVA, Guldana : ETHNOLINGUISTIC DESCRIPTION OF HORSE CULTURE IN EURASIA
 35. SEGESVÁRY, Viktor : ÍFJÚKORI VERSEK ÉS ÍRÁSOK
 36. SULYOK, Vince : CÉLTALAN ÉG ALATT
 37. SULYOK, Vince : EGY ÔSZ ÖRÖK EMLÉKE
 38. SULYOK, Vince : FÉNYÖRVÉNY ÉLETÜNK - Szubjektív válogatás 44 év verseibôl
 39. SULYOK, Vince : MODERNE UNGARSK LYRIKK
 40. SULYOK, Vince : RÁMDÖNTÖTT VILÁG
 41. SULYOK, Vince : TEGNAPODBAN ÉLSZ
 42. SULYOK, Vince : VÉREZNI KEZD A TENGER
 43. TÓTH, Alfréd & BRUNNER, Linus : RAETIC - AN EXTINCT SEMITIC LANGUAGE IN CENTRAL EUROPE
 44. TÓTH, Alfréd : ARE ALL AGGLUTINATIVE LANGUAGES RELATED TO ONE ANOTHER?
 45. TÓTH, Alfréd : ETRUSCANS, HUNS AND HUNGARIANS
 46. TÓTH, Alfréd : ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF HUNGARIAN
 47. TÓTH, Alfréd : HUNGARIAN AND ESKIMO-ALEUT - with Paleo-Siberian Cognates
 48. TÓTH, Alfréd : HUNGARIAN, SUMERIAN AND EGYPTIAN - HUNGARIAN, SUMERIAN AND HEBREW - Two Addenda to 'Etymological Dictionary of Hungarian' (EDH)
 49. TÓTH, Alfréd : HUNGARIAN-MESOPOTAMIAN DICTIONARY (HMD)
 50. TÓTH, Alfréd : HUNGARIAN, SUMERIAN AND INDO-EUROPEAN - Third Addendum to 'Etymological Dictionary of Hungarian' (EDH)
 51. TÓTH, Alfréd : HUNGARIAN, SUMERIAN AND PENUTIAN - Second Addendum to 'Etymological Dictionary of Hungarian' (EDH)
 52. TÓTH, Alfréd : HUNGARO-RAETICA
 53. TÓTH, Alfréd : HUNGARO-RAETICA II.
 54. TÓTH, Alfréd : HUNNIC-HUNGARIAN ETYMOLOGICAL WORD LIST
 55. TÓTH, Alfréd : IS THE TURANIAN LANGUAGE FAMILY A PHANTOM?
 56. TÓTH, Alfréd : SUMERIAN, HUNGARIAN AND MONGOLIAN (INCLUDING AVARIC)
 57. TÓTH, Alfréd : THE COMMON MESOPOTAMIAN SUBSTRATE OF HUNGARIAN AND BASQUE
 58. TÓTH Z., László : CSIPKE ÉS TULIPÁN - versfordítások
 59. VOLD, Jan Erik : JÉGCSAPIDÔ

Történelem / Társadalomtudományok

History / Social Sciences

 1. BORBÁNDI, Gyula : A MAGYAR EMIGRÁCIÓ ÉLETRAJZA 1945-1985
 2. BORBÁNDI, Gyula : NÉPISÉG ÉS NÉPIEK - Esszék, tanulmányok, cikkek
 3. BORBÁNDI, Gyula : NYUGATI MAGYAR IRODALMI LEXIKON ÉS BIBLIOGRÁFIA
 4. DZSINGISZ, Kán & OBRUSÁNSZKY, Borbála : A BÖLCSESSÉG KULCSA
 5. ESZMÉK NYOMÁBAN
 6. HÁROM TANULMÁNY AZ AVANTGARDERÓL
 7. HERCZEGH, Géza : EURÓPA KÖZEPÉN ÉS EURÓPA PEREMÉN - Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története 896-1945
 8. HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST – LÁTJUK-E EGYMÁST (KÖZÉP-)EURÓPÁBAN?
 9. KULTÚRÁK TÉRHÓDÍTÁSA- Új világrendezôdések. Magyar életmezôk
 10. MAGYAR IFJÚSÁG WORLD-WIDE ÉS EMLÉKÜNNEPÉLY 50 ÉV MIKES 1951-2001
 11. MAGYAR KULTÚRA I. - MAGYAR IRODALOM WORLD-WIDE
 12. MAGYAR KULTÚRA II. - MAGYAR SZELLEMI MŰHELYEK WORLD-WIDE
 13. MARÁCZ, László : HUNGARIAN REVIVAL - Political Reflections on Central Europe
 14. MARÁCZ, László : MAGYAR ÚJJÁÉLEDÉS - Politikai elmélkedések Közép-Európáról
 15. NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG
 16. OBRUSÁNSZKY, Borbála : A NESZTORIÁNUS VALLÁS ELTERJEDÉSE ÉS JELENTÔSÉGE BELSÔ-ÁZSIÁBAN
 17. SEGESVARY, Victor : DIALOGUE OF CIVILIZATIONS - An Introduction to Civilizational Analysis
 18. SEGESVARY, Victor : ESSAYS, ARTICLES AND LECTURES : 1957-2005
 19. SEGESVARY, Victor : FROM ILLUSION TO DELUSION - Globalization and the Contradictions of Late Modernity
 20. SEGESVARY, Victor : INTER-CIVILIZATIONAL RELATIONS AND THE DESTINY OF THE WEST - Dialogue or Confrontation?
 21. SEGESVARY, Victor : LE RÉALISME KHROUCHTCHÉVIEN - La politique soviétique ŕ l'égard du nationalisme arabe, 1953-1960
 22. SEGESVARY, Victor : THE HISTORY OF A PRIVATE LIBRARY IN 18th CENTURY HUNGARY
 23. SEGESVARY, Victor : THE RED CROSS - LA CROIX ROUGE - LA CRUZ ROJA
 24. SEGESVARY, Victor : TWENTY-FIVE YEARS IN THE SERVICE OF CO-OPERATION FOR DEVELOPMENT - Vol. I. Macroeconomic Perspectives, Area and Sector Studies
 25. SEGESVARY, Victor : TWENTY-FIVE YEARS IN THE SERVICE OF CO-OPERATION FOR DEVELOPMENT - Vol. II. Trade Promotion at National and Regional Levels
 26. SEGESVARY, Victor : WORLD STATE, NATION STATES, OR NON-CENTRALIZED INSTITUTIONS? - A Vision of the Future in Politics
 27. SEGESVÁRY, Viktor : 21. SZÁZADI KONZERVATIVIZMUS
 28. SEGESVÁRY, Viktor : A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ
 29. SEGESVÁRY, Viktor : A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI FÖDERÁCIÓS ESZME TÖRTÉNETE A 18. SZÁZAD VÉGÉTÔL 1945-IG
 30. SEGESVÁRY, Viktor : A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE
 31. SEGESVÁRY, Viktor : CIVILIZÁCIÓK DIALÓGUSA - Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába
 32. SEGESVÁRY, Viktor : MACHIAVELLI - Republicanism and Liberal Democracy - Republikánizmus és liberális demokrácia - Repubblicanesimo e democrazia liberale -
 33. SEGESVÁRY, Viktor : TANULMÁNYOK, CIKKEK, BESZÉDEK ÉS ELÔADÁSOK I-II.
 34. SULYOK, Vince : UNGARNS HISTORIE OG KULTUR
 35. SZILI, István & BÉRCZI, Szaniszló : ETANA MENNEYI UTAZÁSÁTÓL EMESE ÁLMÁIG
 36. TANULMÁNYOK A MAGYAR FORRADALOMRÓL
 37. ÚJ ATLANTISZ- Jelenünk és jövônk kultúrvilágaink távlataiban
 38. Z. TÓTH, Csaba : MAGYAR ÔSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

 


Könyvespolc / Bookshelf

1.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title A FILOZÓFIA TÖRTÉNETE I.: A GÖRÖG FILOZÓFIA TÖRTÉNETE - Az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával - 

(HISTORY OF PHILOSOPHY I.: THE HISTORY OF THE GREEK PHILOSOPHY - With a Brief Introduction into the Hindi and Chinese Philosophy -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2002. augusztus 3. / August 3, 2002
ISBN 90-807101-1-3
NUR 732
Oldalszám / Pages 209
File1,2,3,4 BartokGyorgy_Hist_Phil_I.pdf (2.1 MB)

2.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title A FILOZÓFIA TÖRTÉNETE II.: A KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI FILOZÓFIA TÖRTÉNETE

(HISTORY OF PHILOSOPHY II.: THE HISTORY OF PHILOSOPHY OF THE MIDDLE AGES AND MODERN TIMES)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2002. augusztus 3. / August 3, 2002
ISBN 90-807101-2-1
NUR 732
Oldalszám / Pages 210
File1,2,3,4 BartokGyorgy_Hist_Phil_II.pdf (2 MB)

3.

Szerzô / Author FARKAS, Flórián
Cím / Title CREATING THE BALANCE BETWEEN CENTRAL MANAGEMENT AND LOCAL AUTONOMY IN A GLOBAL IT SERVICES COMPANY

(KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÉS HELYI AUTONÓMIA KÖZÖTTI EGYENSÚLY LÉTREHOZÁSA EGY GLOBÁLIS IT SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATNÁL)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2002. augusztus 20. / August 20, 2002
ISBN 90-807101-4-8
NUR 160
Oldalszám / Pages 72
File1,2,3,4 FFarkas_MBA_Dissertation.pdf (900 KB)

4.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title A FILOZÓFIA LÉNYEGE - Bevezetés a filozófiába - 

(THE ESSENCE OF PHILOSOPHY - An Introduction into Philosophy -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2002. augusztus 29. / August 29, 2002
ISBN 90-807101-3-X
NUR 730
Oldalszám / Pages 52
File1,2,3,4 BartokGyorgy_PHL.pdf (650 KB)

5.

Szerzô / Author NÉMETH, Pál
Cím / Title A KERESZTYÉN GONDOLKODÁS KEZDETEI - THE BEGINNINGS OF CHRISTIAN THINKING
Nyelv / Language Kétnyelvű: magyar-angol / Bilingual: Hungarian-English. (Angolra fordította / English translation by : FÜKÔ, Dezsô)
Dátum / Date 2002. október 31. / October 31, 2002
ISBN 90-807101-5-6
NUR 700
Oldalszám / Pages 52
File1,2,3,4 NemethPal_KerGondKezd.pdf (650 KB)

6.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title BÖHM KÁROLY 

(KÁROLY BÖHM)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2003. április 19. / April 19, 2003
ISBN 90-807101-8-0
NUR 731
Oldalszám / Pages 60
File1,2,3,4 BartokGyorgy_BohmKaroly.pdf (900 KB)

7.

Szerkesztô / Editor KEMENES GÉFIN, László
Cím / Title

NYUGATI MAGYAR KÖLTÔK ANTOLÓGIÁJA, 1980

(ANTHOLOGY OF HUNGARIAN POETS IN THE WEST, 1980)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2003. június 16. / June 16, 2003
ISBN 90-807101-9-9
NUR 309
Oldalszám / Pages 276
File1,2,3,4 NyMKA_1980.pdf (2.1 MB)

8.

 

Szerzô / Author AL-GHAZÁLÍJ, Abú-Hámid Mohammed
Cím / Title A TÉVELYGÉSBÔL KIVEZETÔ ÚT

(DELIVERANCE FROM ERROR)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian (Arabból magyarra fordította / Translated from Arabic into Hungarian by : NÉMETH, Pál)
Dátum / Date 2003. augusztus 14. / August 14, 2003
ISBN 90-8501-004-7
NUR 730
Oldalszám / Pages 59
File1,2,3,4 AlGhazali_Atevelygesbolkivezetout.pdf (750 KB)

A kötet részét képeziaz ’Islamic Philosphy Online’ (http://www.muslimphilosophy.com/) iszlám filozófiai honlap Al-Ghazali gyűjteményének: http://www.ghazali.org

Present volume is listed in the Islamic Philosphy Online’ (http://www.muslimphilosophy.com/) site’s Al-Ghazali collection:  http://www.ghazali.org

9.

Szerzô / Author AN-NAWAWÍJ, Jahjá Ibn Saraf Ad-Dín 
Cím / Title NEGYVEN HAGYOMÁNY

(FORTY HADITHS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian (Arabból magyarra fordította / Translated from Arabic into Hungarian by : NÉMETH, Pál)
Dátum / Date 2003. augusztus 14. / August 14, 2003
ISBN 90-8501-003-9
NUR 717
Oldalszám / Pages 51
File1,2,3,4 Negyven_hagyomany.pdf (600 KB)

10.

Szerzô / Author HERCZEGH, Géza 
Cím / Title EURÓPA KÖZEPÉN ÉS EURÓPA PEREMÉN - Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története 896-1945

(IN THE MIDDLE AND ON THE PERIPHERY OF EUROPE - History of Hungary's International Relations 896-1945)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2003. augusztus 20. / August 20, 2003
ISBN 90-807101-6-4
NUR 686
Oldalszám / Pages 372
File1,2,3,4 HerczeghGeza_Mo_896_1945.pdf (4.5 MB)

11.

Szerzô / Author KIBÉDI VARGA, Sándor
Cím / Title A MAGYARSÁGISMERET ALAPFOGALMAI - THE HUNGARIANS - LES HONGROIS - DAS WESEN DES UNGARTUMS - LA ESENCIA DEL PUEBLO HÚNGARO
Nyelv / Language Magyar - angol - francia - német - spanyol  / Hungarian - English - French - German - Spanish
Dátum / Date 2003. szeptember 10. / September 10, 2003
ISBN 90-8501-001-2
NUR 764
Oldalszám / Pages 37
File1,2,3,4 KibediVS_Magyarsagismeret.pdf (550 KB)

12.

Szerzô / Author KRSTIC, Bosko
Cím / Title

KASTEL BERINGER - A BEHRINGER KASTÉLY

(THE BERINGER CASTLE)

Nyelv / Language Kétnyelvű: szerb-magyar / Bilingual: Serbian-Hungarian (Szerbbôl magyarra fordította / Translated from Serbian into Hungarian by : RAJSLI, Emese)
Dátum / Date 2003. szeptember 10. / September 10, 2003
ISBN 90-8501-002-0
NUR 301
Oldalszám / Pages 83
File1,2,3,4 BoskoKrstic_Beringer.pdf (1 MB)

13.

Szerzô / Author BÖHM, Károly
Cím / Title AZ EMBER ÉS VILÁGA - I. Rész : Dialektika vagy alapphilosophia - 

(MAN AND HIS WORLD - Part I. : Dialectics or Basic Philosophy -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2003. szeptember 10. / September 10, 2003
ISBN 90-807101-7-2
NUR 730
Oldalszám / Pages 155
File1,2,3,4 BohmKaroly_EV_I.pdf (2 MB)

14.

Szerzô / Author LADIK, Katalin
Cím / Title

FŰKETREC

(GRASS CAGE)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2003. december 5. / December 5, 2003
ISBN 90-8501-005-5
NUR 306
Oldalszám / Pages 45
File1,2,3,4 LadikKatalin_Fuketrec.pdf (600 KB)

A verseskötettel egyidôben számos vers hangköltemény formában is kiadásra kerül a szerzô elôadásában. Ezeket a hangkölteményeket (mp3-as formátumban) az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának állományából a következô címrôl lehet letölteni:

http://mek.oszk.hu/01300/01329

Several poems of the volume are performed by the author in the form of acustic poetry, which are published simultanously with the volume. These acustic poems can be downloaded (in mp3 format) from the above site of the National Széchényi Library’s  Hungarian Electronic Library.

15.

Szerzô / Author MARISKA, Zoltán
Cím / Title A FILOZÓFIA  NEVÉBEN

(IN THE NAME OF PHILOSOPHY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2003. december 5. / December 5, 2003
ISBN 90-8501-006-3
NUR 731
Oldalszám / Pages 122
File1,2,3,4 MariskaZoltan_Afilozofianeveben.pdf (1.2 MB)

16.

Szerzô / Author KRSTIC, Bosko
Cím / Title

VODOLIJA - VÍZÖNTÔ

(AQUARIUS)

Nyelv / Language Kétnyelvű: szerb-magyar / Bilingual: Serbian-Hungarian (Szerbbôl magyarra fordította / Translated from Serbian into Hungarian by : BESZÉDES, István & VARGA, Piroska)
Dátum / Date 2004. január 7. / January 7, 2004
ISBN 90-8501-007-1
NUR 301
Oldalszám / Pages 84
File1,2,3,4 BoskoKrstic_Vodolija.pdf (1.1 MB)

17.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor 
Cím / Title DIALOGUE OF CIVILIZATIONS - An Introduction to Civilizational Analysis

(CIVILIZÁCIÓK DIALÓGUSA - Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2004. január 27. / January 27, 2004
ISBN 90-8501-008-X
NUR 757
Oldalszám / Pages 82
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Dialogue.pdf (1 MB)

18.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor 
Cím / Title CIVILIZÁCIÓK DIALÓGUSA - Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába

(DIALOGUE OF CIVILIZATIONS - An Introduction to Civilizational Analysis)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian (Angolból magyarra fordította a szerzô / Translated from English into Hungarian by the author)
Dátum / Date 2004. január 27. / January 27, 2004
ISBN 90-8501-009-8
NUR 757
Oldalszám / Pages 91
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Dialogus.pdf (1.2 MB)

19.

Szerzô / Author LADIK, Katalin
Cím / Title

A NÉGYDIMENZIÓS ABLAK

(THE FOUR DIMENSIONAL WINDOW)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. március 5. / March 5, 2004
ISBN 90-8501-010-1
NUR 306
Oldalszám / Pages 167
File1,2,3,4 LadikKatalin_4dimenziosablak.pdf (1.5 MB)

A verseskötettel egyidôben számos vers hangköltemény formában is kiadásra kerül a szerzô elôadásában. Ezeket a hangkölteményeket (mp3-as formátumban) az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának állományából a következô címrôl lehet letölteni:

http://mek.oszk.hu/01600/01611

Several poems of the volume are performed by the author in the form of acustic poetry, which are published simultanously with the volume. These acustic poems can be downloaded (in mp3 format) from the above site of the National Széchényi Library’s  Hungarian Electronic Library.

20.

Szerkesztô / Editor FERDINANDY, György
Cím / Title

NYUGATI MAGYAR SZÉPPRÓZA ANTOLÓGIÁJA, 1982

(ANTHOLOGY OF HUNGARIAN PROZE IN THE WEST, 1982)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. április 19. / April 19, 2004
ISBN 90-8501-011-X
NUR 303
Oldalszám / Pages 224
File1,2,3,4 NyMSzA_1982.pdf (4.4 MB)

21.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor 
Cím / Title INTER-CIVILIZATIONAL RELATIONS AND THE DESTINY OF THE WEST - Dialogue or Confrontation?

(INTER-CIVILIZÁCIÓS KAPCSOLATOK ÉS A NYUGAT SORSA - Párbeszéd vagy konfrontáció?)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2004. április 19. / April 19, 2004
ISBN 90-8501-012-8
NUR 757
Oldalszám / Pages 176
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Destiny.pdf (2 MB)

22.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor 
Cím / Title EXISTENCE AND TRANSCENDENCE - An Anti-Faustian Essay in Philosophical Anthropology

(LÉT ÉS TRANSZCENDENSSÉG - Egy Faust-ellenes filozófiai anthropológiai dolgozat)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2004. április 19. / April 19, 2004
ISBN 90-8501-013-6
NUR 743
Oldalszám / Pages 130
File1,2,3,4 VictorSegesvary_AntiFaust.pdf (1.7 MB)

23.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor 
Cím / Title WORLD STATE, NATION STATES, OR NON-CENTRALIZED INSTITUTIONS? - A Vision of the Future in Politics

(VILÁGÁLLAM, NEMZETÁLLAMOK, VAGY DECENTRALIZÁLT INTÉZMÉNYEK? - Egy elképzelés a politika jövôjérôl)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2004. június 11. / June 11, 2004
ISBN 90-8501-015-2
NUR 754
Oldalszám / Pages 142
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Vision.pdf (1.8 MB)

24.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor 
Cím / Title FROM ILLUSION TO DELUSION - Globalization and the Contradictions of Late Modernity

(ILLÚZIÓTÓL A CSALÓDÁSIG - A globalizáció és a késôi-modernitás ellentmondásai)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2004. június 11. / June 11, 2004
ISBN 90-8501-016-0
NUR 757
Oldalszám / Pages 223
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Globalization.pdf (2.5 MB)

25.

Szerzô / Author LADIK, Katalin
Cím / Title

KIŰZETÉS ~ JEGYESSÉG

(EXPELLED ~ ENGAGEMENT)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. június 30. / June 30, 2004
ISBN 90-8501-014-4
NUR 306
Oldalszám / Pages 168
File1,2,3,4 LadikKatalin_KiuzetesJegyesseg.pdf (1.2 MB)

A verseskötettel egyidôben számos vers hangköltemény formában is kiadásra kerül a szerzô elôadásában. Ezeket a hangkölteményeket (mp3-as formátumban) az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának állományából a következô címrôl lehet letölteni:

http://mek.oszk.hu/01800/01895

Several poems of the volume are performed by the author in the form of acustic poetry, which are published simultanously with the volume. These acustic poems can be downloaded (in mp3 format) from the above site of the National Széchényi Library’s  Hungarian Electronic Library.

26.

Szerzô / Author LADIK, Katalin
Cím / Title

IKAROSZ BICIKLIJÉN - Összegyűjtött versek (1962-1984) -

(ON IKARIA'S BIKE - Collected poems [1962-1984])

Nyelv / Language Kétnyelvű: magyar-szerb / Bilingual: Hungarian-Serbian
Dátum / Date 2004. június 30. / June 30, 2004
ISBN 90-8501-018-7
NUR 306
Oldalszám / Pages 155
File1,2,3,4 LadikKatalin_Ikarosz.pdf (900 KB)

A verseskötettel egyidôben számos vers hangköltemény formában is kiadásra kerül a szerzô elôadásában. Ezeket a hangkölteményeket (mp3-as formátumban) az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának állományából a következô címrôl lehet letölteni:

http://mek.oszk.hu/01800/01897

Several poems of the volume are performed by the author in the form of acustic poetry, which are published simultanously with the volume. These acustic poems can be downloaded (in mp3 format) from the above site of the National Széchényi Library’s  Hungarian Electronic Library.

27.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title AKADÉMIAI ÉRTEKEZÉSEK
1. A "Rendszer" filozófiai vizsgálata
2. Az "Eszme" filozófiai vizsgálata
3. A "Szellem" filozófiai vizsgálata
4. A metafizika célja és útjai
5. A l
ét bölcseleti problémája
6. Ösztön, tudat, öntudat

(ACADEMIC TREATISES)

Nyelv / Language Magyar (Német és angol nyelvű összefoglalásokkal) / Hungarian (Summaries in German and English)
Dátum / Date 2004. július 6. / July 6, 2004
ISBN 90-8501-017-9
NUR 730
Oldalszám / Pages 134
File1,2,3,4 BartokGyorgy_MTA.pdf (1.6 MB)

28.

Cím / Title MAGYAR IFJÚSÁG WORLD-WIDE ÉS EMLÉKÜNNEPÉLY 50 ÉV MIKES 1951-2001

(HUNGARIAN YOUTH WORLD-WIDE)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. július 29. / July 29, 2004
ISBN 90-8501-021-7
NUR 600
Oldalszám / Pages 60
File1,2,3,4 HMKK_2001a.pdf (600 KB)

29.

Cím / Title HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST – LÁTJUK-E EGYMÁST (KÖZÉP-)EURÓPÁBAN?

(HOW DO WE SEE EACH OTHER - DO WE SEE EACH OTHER IN (CENTRAL-)EUROPE?)

Nyelv / Language Kétnyelvű: magyar-angol / Bilingual: Hungarian-English.
Dátum / Date 2004. július 29. / July 29, 2004
ISBN 90-8501-020-9
NUR 600
Oldalszám / Pages 94
File1,2,3,4 HMKK_2002.pdf (1 MB)

30.

Cím / Title

ÚJ ATLANTISZ- Jelenünk és jövônk kultúrvilágaink távlataiban -

(NEW ATLANTIS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. július 29. / July 29, 2004
ISBN 90-8501-019-5
NUR 600
Oldalszám / Pages 104
File1,2,3,4 HMKK_2003.pdf (3.2 MB)

31.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title DIE PHILOSOPHIE KARL BÖHMS

(BÖHM KÁROLY FILOZÓFIÁJA - THE PHILOSOPHY OF KÁROLY BÖHM )

Nyelv / Language Német / German
Dátum / Date 2004. szeptember 1. / September 1, 2004
ISBN 90-8501-022-5
NUR 731
Oldalszám / Pages 33
File1,2,3,4 GyorgyBartok_KarlBohm.pdf (600 KB)

32.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title FAJ. NÉP. NEMZET.

(RACE. PEOPLE. NATION)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. szeptember 1. / September 1, 2004
ISBN 90-8501-025-X
NUR 730
Oldalszám / Pages 28
File1,2,3,4 BartokGyorgy_FajNepNemzet.pdf (700 KB)

33.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor 
Cím / Title A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI FÖDERÁCIÓS ESZME TÖRTÉNETE A 18. SZÁZAD VÉGÉTÔL 1945-IG

(HISTORY OF THE FEDERATIVE IDEA FOR CENTRAL-EASTERN-EUROPE FROM THE LATE 18TH CENTURY UNTIL 1945)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. szeptember 8. / September 8, 2004
ISBN 90-8501-024-1
NUR 686
Oldalszám / Pages 60
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Duna.pdf (1.2 MB)

34.

Szerzô / Author BÖHM, Károly
Cím / Title AZ EMBER ÉS VILÁGA - II. Rész : A szellem élete

(MAN AND HIS WORLD - Part II. : Life of the Spirit -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2004. szeptember 8. / September 8, 2004
ISBN 90-8501-026-8
NUR 730
Oldalszám / Pages 170
File1,2,3,4 BohmKaroly_EV_II.pdf (2 MB)

35.

Szerzô / Author KIBÉDI VARGA, Sándor
Cím / Title RENDSZERES FILOZÓFIA

(SYSTEMATIC PHILOSOPHY)
Nyelv / Language Magyar  / Hungarian
Dátum / Date 2004. december 5. / December 5, 2004
ISBN 90-8501-027-6
NUR 732
Oldalszám / Pages 100
File1,2,3,4 KibediVS_RendszeresPhil.pdf (1.4 MB)

36.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title

KANT

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. január 19. / January 19, 2005
ISBN 90-8501-029-2
NUR 731
Oldalszám / Pages 66
File1,2,3,4 BartokGyorgy_Kant.pdf (1 MB)

37.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor
Cím / Title L'ISLAM ET LA REFORME - Etude sur l'attitude des reformateurs Zurichois envers l'Islam 1510-1550

(AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ - Tanulmány a zürichi reformátorok Iszlámmal szembeni magatartásáról 1510-1550)
(ISLAM AND REFORMATION - A Study Concerning the Zurich Reformers' Attitude Towards Islam 1510-1550)
Nyelv / Language Francia / French
Dátum / Date 2005. február 20. / February 20, 2005
ISBN 90-8501-030-6
NUR 717
Oldalszám / Pages 214
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Islam.pdf (3 MB)

38.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor
Cím / Title AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ - Tanulmány a zürichi reformátorok Iszlámmal szembeni magatartásáról 1510-1550

(ISLAM AND REFORMATION - A Study Concerning the Zurich Reformers' Attitude Towards Islam 1510-1550)
Nyelv / Language Magyar / Hungarian (Franciából magyarra fordította a szerzô / Translated from French into Hungarian by the author)
Dátum / Date 2005. február 20. / February 20, 2005
ISBN 90-8501-028-4
NUR 717
Oldalszám / Pages 206
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Iszlam.pdf (3 MB)

39.

Szerzô / Author KIBÉDI VARGA, Sándor
Cím / Title

A SZELLEM HATALMA

(POWER OF THE SPIRIT)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. március 24. / March 24, 2005
ISBN 90-8501-000-4
NUR 730
Oldalszám / Pages 98
File1,2,3,4 KibediVS_Aszellemhatalma.pdf (950 KB)

40.

Szerkesztô / Editor BORBÁNDI, Gyula
Cím / Title

NYUGATI MAGYAR ESSZÉÍRÓK ANTOLÓGIÁJA, 1986

(ANTHOLOGY OF HUNGARIAN ESSAY IN THE WEST, 1986)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. március 29. / March 29, 2005
ISBN 90-8501-031-4
NUR 323
Oldalszám / Pages 224
File1,2,3,4 NyMEA_1986.pdf (1.9 MB)

41.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor
Cím / Title LE RÉALISME KHROUCHTCHÉVIEN - La politique soviétique ŕ l'égard du nationalisme arabe, 1953-1960

(A HRUSCSOVI REALIZMUS - A szovjet külpolitika és az arab nacionalizmus, 1953-1960)
(THE REALISM OF KHRUSHCHEV - Soviet Foreign Policy versus Arab Nationalism, 1953-1960)
Nyelv / Language Francia / French
Dátum / Date 2005. április 6. / April 6, 2005
ISBN 90-8501-032-2
NUR 754
Oldalszám / Pages 197
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Khrouchtchev.pdf (2.9 MB)

42.

Szerzô / Author VATAI, László
Cím / Title

ÁTSZÍNEZETT TÉRKÉP - Magyar változatok az újkorban

(REPAINTED MAP - Hungarian Variations in Modern Times)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. április 22. / April 22, 2005
ISBN 90-8501-038-1
NUR 730
Oldalszám / Pages 82
File1,2,3,4 VataiLaszlo_AtszinezettTerkep.pdf (1.3 MB)

43.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title

EMBER ÉS ÉLET- A bölcseleti antropologia alapvonalai

(MAN AND LIFE - Fundamentals of Philosophical Anthropology)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. április 26. / April 26, 2005
ISBN 90-8501-023-3
NUR 730
Oldalszám / Pages 141
File1,2,3,4 BartokGyorgy_EE.pdf (1.6 MB)

44.

Szerzô / Author VERES, Ildikó
Cím / Title

A KOLOZSVÁRI ISKOLA I.

(THE KOLOZSVÁR SCHOOL OF PHILOSOPHY I.)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. június 8. / June 8, 2005
ISBN 90-8501-036-5
NUR 732
Oldalszám / Pages 102
File1,2,3,4 VeresIldiko_KolozsvariIskola_I.pdf (1.4 MB)

45.

Szerkesztô / Editor VERES, Ildikó
Cím / Title

BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV

(BÉLA BRANDENSTEIN MEMORIAL)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. június 9. / June 9, 2005
ISBN 90-8501-037-3
NUR 731
Oldalszám / Pages 84
File1,2,3,4 BrandensteinEmlekkonyv.pdf (1.2 MB)

46.

Szerzô / Author TONK, Márton
Cím / Title

IDEALIZMUS ÉS EGZISZTENCIAFILOZÓFIA TAVASZY SÁNDOR GONDOLKODÁSÁBAN

(IDEALISM AND EXISTENTIALISM IN SÁNDOR TAVASZY'S THINKING)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. június 10. / June 10, 2005
ISBN 90-8501-041-1
NUR 731
Oldalszám / Pages 76
File1,2,3,4 TonkMarton_TavaszySandor.pdf (1.2 MB)

47.

Szerzô / Author SULYOK, Vince
Cím / Title

TEGNAPODBAN ÉLSZ

(YOU LIVE IN YOUR PAST)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. június 24. / June 24, 2005
ISBN 90-8501-042-X
NUR 306
Oldalszám / Pages 82
File1,2,3,4 SulyokVince_TegnapodbanElsz.pdf (2 MB)

48.

Szerzô / Author VOLD, Jan Erik
Cím / Title

JÉGCSAPIDÔ

(ICICLE PERIOD)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian (Norvégból magyarra fordította / Translated from Norwegian into Hungarian by : SULYOK, Vince)
Dátum / Date 2005. június 25. / June 25, 2005
ISBN 90-8501-043-8
NUR 304
Oldalszám / Pages 48
File1,2,3,4 JanErikVold_Jegcsapido.pdf (600 KB)

49.

Szerkesztô / Editor BORBÁNDI, Gyula
Cím / Title

NYUGATI MAGYAR TANULMÁNYÍRÓK ANTOLÓGIÁJA, 1987

(ANTHOLOGY OF HUNGARIAN TREATISE IN THE WEST, 1987)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. július 12. / July 12, 2005
ISBN 90-8501-033-0
NUR 323
Oldalszám / Pages 170
File1,2,3,4 NyMTA_1987.pdf (1.6 MB)

50.

Cím / Title

KULTÚRÁK TÉRHÓDÍTÁSA - Új világrendezôdések. Magyar életmezôk. -

(EXPANSION OF CULTURES)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. július 16. / July 16, 2005
ISBN 90-8501-045-4
NUR 600
Oldalszám / Pages 206
File1,2,3,4 MikesTN_2004.pdf (3 MB)

51.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor
Cím / Title A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE

(THE HISTORY OF A PRIVATE LIBRARY IN 18th CENTURY HUNGARY)
Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. július 20. / July 20, 2005
ISBN 90-8501-034-9
NUR 694
Oldalszám / Pages 169
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Raday.pdf (3.2 MB)

52.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor
Cím / Title THE HISTORY OF A PRIVATE LIBRARY IN 18th CENTURY HUNGARY

(A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE)
Nyelv / Language Angol / English (Magyarról angolra fordította / Translated from Hungarian by: JÓKAY, Edith Enikô, née Zoltáni)
Dátum / Date 2005. július 20. / July 20, 2005
ISBN 90-8501-035-7
NUR 694
Oldalszám / Pages 177
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Raday.pdf (3.2 MB)

53.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKESZME TÖRTÉNETI ÉS KRITIKAI TÁRGYALÁSA - Az erkölcsi értékeszme története -
I. Az erkölcsi értékeszme története a görög philosophiában
II. Az erkölcsi értékeszme története az egyházatyák, a középkor és újkor filozófiájában 

(CRITICAL HISTORY OF THE IDEA OF THE MORAL VALUE)

Nyelv / Language Magyar (Német nyelvű összefoglalásokkal) / Hungarian (Summaries in German)
Dátum / Date 2005. augusztus 3. / August 3, 2005
ISBN 90-8501-044-6
NUR 732
Oldalszám / Pages 231
File1,2,3,4 BartokGyorgy_EthikaTort.pdf (2.9 MB)

54.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title AZ ERKÖLCSI ÉRTÉK PHILOSOPHIÁJA

(THE PHILOSOPHY OF THE MORAL VALUE)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. augusztus 6. / August 6, 2005
ISBN 90-8501-050-0
NUR 730
Oldalszám / Pages 75
File1,2,3,4 BartokGyorgy_EPH.pdf (1.2 MB)

55.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor 
Cím / Title REFORMÁTUS PRÉDIKÁTOROK RÁKÓCZI FERENC SZABADSÁGHARCÁNAK IDEJÉN

(REFORMED PREACHERS DURING THE INDEPENDENCE WAR OF FERENC RÁKÓCZI)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. augusztus 6. / August 6, 2005
ISBN 90-8501-051-9
NUR 700
Oldalszám / Pages 77
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Predikatorok.pdf (1.2 MB)

56.

Cím / Title ESZMÉK NYOMÁBAN

(IN QUEST OF IDEAS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. augusztus 6. / August 6, 2005
ISBN 90-8501-046-2
NUR 600
Oldalszám / Pages 114
File1,2,3,4 HMKK_1965.pdf (1.4 MB)

57.

Cím / Title HÁROM TANULMÁNY AZ AVANTGARDERÓL

(THREE ESSAYS ON AVANTGARDE)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. augusztus 7. / August 7, 2005
ISBN 90-8501-047-0
NUR 600
Oldalszám / Pages 26
File1,2,3,4 HMKK_1973.pdf (450 KB)

58.

Szerzô / Author KIBÉDI VARGA, Sándor
Cím / Title

A TRANSCENDENTALIS DEDUCTIO KANTNÁL - Bevezetés Kant philosophiájába -

(KANT'S TRANSCENDENTAL DEDUCTION - Introduction into Kant's Philosophy -)

Nyelv / Language Magyar (Német nyelvű összefoglalóval) / Hungarian (Summary in German)
Dátum / Date 2005. augusztus 8. / August 8, 2005
ISBN 90-8501-056-X
NUR 733
Oldalszám / Pages 24
File1,2,3,4 KibediVS_Trans_deductio.pdf (500 KB)

59.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor 
Cím / Title ÍFJÚKORI VERSEK ÉS ÍRÁSOK

(EARLY POEMS AND WRITINGS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. augusztus 8. / August 8, 2005
ISBN 90-8501-052-7
NUR 306
Oldalszám / Pages 67
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Versek.pdf (1.5 MB)

60.

Szerzô / Author HEGEDŰS, Loránt 
Cím / Title ÚJKANTIÁNUS ÉS ÉRTÉKTEOLÓGIA

(NEO-KANTIAN AND VALUE THEOLOGY IN HUNGARY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. augusztus 25. / August 25, 2005
ISBN 90-8501-053-5
NUR 705
Oldalszám / Pages 71
File1,2,3,4 HegedusLorant_Ertekteologia.pdf (2.1 MB)

61.

Szerzô / Author HEGEDŰS, Loránt 
Cím / Title NEO-KANTIAN AND VALUE THEOLOGY IN HUNGARY

(ÚJKANTIÁNUS ÉS ÉRTÉKTEOLÓGIA)

Nyelv / Language Angol / English (Translated from Hungarian into English by : BENEDEK, Lóránt)
Dátum / Date 2005. augusztus 25. / August 25, 2005
ISBN 90-8501-054-3
NUR 705
Oldalszám / Pages 61
File1,2,3,4 LorantHegedus_ValueTheology.pdf (1 MB)

62.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor
Cím / Title THE RED CROSS - LA CROIX ROUGE - LA CRUZ ROJA

(A VÖRÖSKERESZT)
Nyelv / Language Angol - francia - spanyol  / English - French - Spanish
Dátum / Date 2005. szeptember 2. / September 2, 2005
ISBN 90-8501-057-8
NUR 686
Oldalszám / Pages 175
File1,2,3,4 VictorSegesvary_ICRC.pdf (1.9 MB)

63.

Szerzô / Author SULYOK, Vince
Cím / Title

RÁMDÖNTÖTT VILÁG

(A WORLD KNOCKED OVER ON ME)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. szeptember 19. / September 19, 2005
ISBN 90-8501-058-6
NUR 306
Oldalszám / Pages 62
File1,2,3,4 SulyokVince_RamdontottVilag.pdf (700 KB)

64.

Szerzô / Author SULYOK, Vince
Cím / Title

CÉLTALAN ÉG ALATT

(UNDER AIMLESS SKY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. szeptember 20. / September 20, 2005
ISBN 90-8501-059-4
NUR 306
Oldalszám / Pages 58
File1,2,3,4 SulyokVince_CeltalanEgAlatt.pdf (600 KB)

65.

Szerzô / Author PASZTERNÁK, Borisz Leonyidovics
Cím / Title

KARÁCSONYI CSILLAG - Kései versek (1945-1960)

(CHRISTMAS STAR - Late poems [1945-1960])

Nyelv / Language Magyar / Hungarian (Fordította / Translated by : GÖMÖRI, György & SULYOK, Vince)
Dátum / Date 2005. szeptember 22. / September 22, 2005
ISBN 90-8501-063-2
NUR 306
Oldalszám / Pages 40
File1,2,3,4 Paszternak_KaracsonyiCsillag.pdf (650 KB)

66.

Szerzô / Author CZIGÁNY, Lóránt
Cím / Title

ANGOL AZ ÚTLEVELEM, DE MAGYAR A BÜSZKESÉGEM
A "Mikes" nevében Czigány Lóránt emlékezik a száz éve született Cs. Szabó Lászlóra - 2005. november 11.

(MY PASSPORT IS ENGLISH, BUT MY PRIDE IS HUNGARIAN)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. november 11. / November 11, 2005
ISBN 90-8501-062-4
NUR 323
Oldalszám / Pages 82
File1,2,3,4 CSE100.pdf (2.1 MB)

67.

Szerzô / Author KIBÉDI VARGA, Sándor
Cím / Title

RICKERT HENRIK FILOZÓFIÁJA - A modern értékfilozófia alapvetése -

(HEINRICH RICKERT'S PHILOSOPHY - Foundation of the Modern Value Philosophy -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. november 11. / November 11, 2005
ISBN 90-8501-065-9
NUR 733
Oldalszám / Pages 58
File1,2,3,4 KibediVS_Rickert.pdf (800 KB)

68.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor
Cím / Title ESSAYS, ARTICLES AND LECTURES : 1957-2005

(TANULMÁNYOK, CIKKEK ÉS ELÔADÁSOK : 1957-2005)
Nyelv / Language Angol - francia - olasz  / English - French - Italian
Dátum / Date 2005. december 1. / December 1, 2005
ISBN 90-8501-061-6
NUR 694
Oldalszám / Pages 451
File1,2,3,4 VictorSegesvary_Essays.pdf (4.6 MB)

69.

Szerzô / Author VATAI, László
Cím / Title

AZ ISTEN SZÖRNYETEGE- Ady lírája

(GOD'S BEAST- Ady's Lyre)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. december 5. / December 5, 2005
ISBN 90-8501-039-X
NUR 730
Oldalszám / Pages 231
File1,2,3,4 VataiLaszlo_Ady.pdf (1.9 MB)

70.

Szerzô / Author SULYOK, Vince
Cím / Title

FÉNYÖRVÉNY ÉLETÜNK - Szubjektív válogatás 44 év verseibôl

(LIGHT SWIRL LIFE - Subjective selection from 44 years' poems)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2005. december 20. / December 20, 2005
ISBN 90-8501-064-0
NUR 306
Oldalszám / Pages 150
File1,2,3,4 SulyokVince_Fenyorveny.pdf (1.1 MB)

71.

Szerzô / Author BORBÁNDI, Gyula
Cím / Title A MAGYAR EMIGRÁCIÓ ÉLETRAJZA 1945-1985

(PORTRAY OF THE HUNGARIAN DIASPORA 1945-1985)
Nyelv / Language Magyar  / Hungarian
Dátum / Date 2006. január 25. / January 25, 2006
ISBN 90-8501-068-3
NUR 686
Oldalszám / Pages 328
File1,2,3,4 Borbandi_Emigracio_I.pdf (4 MB)

72.

Szerkesztô / Editor BORBÁNDI, Gyula & MOLNÁR, József
Cím / Title TANULMÁNYOK A MAGYAR FORRADALOMRÓL

(ESSAYS ON THE HUNGARIAN REVOLUTION)
Nyelv / Language Magyar  / Hungarian
Dátum / Date 2006. január 29. / January 29, 2006
ISBN 90-8501-069-1
NUR 686
Oldalszám / Pages 280
File1,2,3,4 Tanulmanyok_1956.pdf (3 MB)

73.

Szerzô / Author SULYOK, Vince
Cím / Title

EGY ÔSZ ÖRÖK EMLÉKE
- Saját versek és fordításomban külföldi költôk versei, melyek az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatosan íródtak -

(AN AUTUMN'S ETERNAL MEMORY - 1956)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. január 30. / January 30, 2006
ISBN 90-8501-071-3
NUR 686
Oldalszám / Pages 78
File1,2,3,4 SulyokVince_1956.pdf (600 KB)

74.

Szerzô / Author IGNOTUS, Pál
Cím / Title BÖRTÖNNAPLÓM (Próza dalban elbeszélve) - EMLÉKIRATOK A HALOTTAK HÁZÁBÓL

(MY PRISON DIARY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. február 1. / February 1, 2006
ISBN 90-8501-072-1
NUR 686
Oldalszám / Pages 34
File1,2,3,4 IgnotusPal_Bortonnaplom.pdf (550 KB)

75.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor
Cím / Title 21. SZÁZADI KONZERVATIVIZMUS

(21st CENTURY CONSERVATISM)
Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. február 20. / February 20, 2006
ISBN 90-8501-073-X
NUR 754
Oldalszám / Pages 88
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Konzervativizmus.pdf (1.3 MB)

76.

Szerzô / Author BÖHM, Károly
Cím / Title AZ EMBER ÉS VILÁGA - III. Rész : Axiologia vagy értéktan

(MAN AND HIS WORLD - Part III. : Axiology or Value Theory -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. március 15. / March 15, 2006
ISBN 90-8501-040-3
NUR 730
Oldalszám / Pages 177
File1,2,3,4 BohmKaroly_EV_III.pdf (2 MB)

77.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title KANT ETIKÁJA ÉS A NÉMET IDEALIZMUS ERKÖLCSBÖLCSELETE

(KANT'S ETHICS AND THE MORAL PHILOSOPHY OF THE GERMAN IDEALISM)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. március 15. / March 15, 2006
ISBN 90-8501-070-5
NUR 732
Oldalszám / Pages 148
File1,2,3,4 BartokGyorgy_Kant_Etika.pdf (2 MB)

78.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor
Cím / Title TWENTY-FIVE YEARS IN THE SERVICE OF CO-OPERATION FOR DEVELOPMENT
Technical Papers written by a Senior Advisor/Project Manager of the United Nations (1969-1994)

Vol. I. Macroeconomic Perspectives, Area and Sector Studies

(HUSZONÖT ÉV AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN)
Nyelv / Language Angol - francia  / English - French
Dátum / Date 2006. március 25. / March 25, 2006
ISBN 90-8501-060-8
NUR 697
Oldalszám / Pages 299
File1,2,3,4 VictorSegesvary_UN_I.pdf (2.6 MB)

79.

Szerzô / Author SEGESVARY, Victor
Cím / Title TWENTY-FIVE YEARS IN THE SERVICE OF CO-OPERATION FOR DEVELOPMENT
Technical Papers written by a Senior Advisor/Project Manager of the United Nations (1969-1994)

Vol. II. Trade Promotion at National and Regional Levels

(HUSZONÖT ÉV AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN)
Nyelv / Language Angol - francia  / English - French
Dátum / Date 2006. március 25. / March 25, 2006
ISBN 90-8501-060-8
NUR 697
Oldalszám / Pages 236
File1,2,3,4 VictorSegesvary_UN_II.pdf (1.7 MB)

80.

Szerzô / Author KIBÉDI VARGA, Sándor
Cím / Title

VALÓSÁG ÉS ÉRTÉK - Az ismeretelmélet és értékelmélet alapproblémája -

(REALITY AND VALUE - The fundamental issue of epistemology and axiology -)

Nyelv / Language Magyar (Német nyelvű összefoglalóval) / Hungarian (Summary in German)
Dátum / Date 2006. május 2. / May 2, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-074-8 ; ISBN-13: 978-90-8501-074-6
NUR 730
Oldalszám / Pages 50
File1,2,3,4 KibediVS_ValosagErtek.pdf (700 KB)

81.

Szerzô / Author LÁSZLÓ, Noémi
Cím / Title

SZÁZEGY

(ONE HUNDRED AND ONE)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. május 2. / May 2, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-075-6 ; ISBN-13: 978-90-8501-075-3
NUR 306
Oldalszám / Pages 119
File1,2,3,4 LaszloNoemi_101.pdf (600 KB)

82.

Szerzô / Author JUHÁSZ, Vilmos
Elôszó / Preface by: MENUHIN, Yehudi
Bevezetô / Introduction by: VERESS, Sándor
Cím / Title

BARTÓK'S YEARS IN AMERICA

(BARTÓK AMERIKAI ÉVEI)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2006. május 8. / May 8, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-076-4 ; ISBN-13: 978-90-8501-076-0
NUR 661
Oldalszám / Pages 42
File1,2,3,4 VilmosJuhasz_Bartok.pdf (550 KB)

83.

Szerzô / Author ILLYÉS, Gyula
Cím / Title

DIKT I UTVAL

(VÁLOGATOTT VERSEK)
(SELECTED POEMS)

Nyelv / Language Norvég / Norwegian
Dátum / Date 2006. május 25. / May 25, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-077-2 ; ISBN-13: 978-90-8501-077-7
NUR 306
Oldalszám / Pages 66
File1,2,3,4 GyulaIllyes_Diktiutval.pdf (500 KB)

84.

Szerzô / Author CSOÓRI, Sándor & KÁNYÁDI, Sándor
Cím / Title

OGSĹ DETTE ER EUROPAS STEMME - To ungarske lyrikere av i dag -

(EZ IS EURÓPA HANGJA)
(THIS IS ALSO EUROPE'S VOICE)

Nyelv / Language Norvég / Norwegian
Dátum / Date 2006. május 31. / May 31, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-078-0 ; ISBN-13: 978-90-8501-078-4
NUR 306
Oldalszám / Pages 74
File1,2,3,4 OGSAA_DETTE_ER_EUROPAS_STEMME.pdf (650 KB)

85.

Szerzô / Author CSOÓRI, Sándor
Cím / Title

MENNESKER, GRENER

(EMBEREK, ÁGAK)
(PEOPLE, BRANCHES)

Nyelv / Language Norvég / Norwegian
Dátum / Date 2006. május 31. / May 31, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-079-9 ; ISBN-13: 978-90-8501-079-1
NUR 306
Oldalszám / Pages 60
File1,2,3,4 CSOORI_Mennesker_Grener.pdf (575 KB)

86.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor
Cím / Title A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ

(FROM THE DREAM OF GLOBALIZATION TO A FRAGMENTED WORLD)
Nyelv / Language Magyar  / Hungarian
Dátum / Date 2006. június 20. / June 20, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-084-5 ; ISBN-13: 978-90-8501-084-5
NUR 757
Oldalszám / Pages 161
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Globalizacio.pdf (1.8 MB)

87.

Szerzô / Author BEKE, Albert
Cím / Title

"EMBER KÜZDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL" - Barta János Madách értelmezésérôl

("O MAN, STRIVE ON, STRIVE ON, HAVE FAITH, AND TRUST!" - On János Barta's Madách interpretation)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. június 21. / June 21, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-086-1 ; ISBN-13: 978-90-8501-086-9
NUR 309
Oldalszám / Pages 43
File1,2,3,4 BekeAlbert_BartaJanos.pdf (1.4 MB)

88.

Szerzô / Author VATAI, László
Cím / Title

TÁRSADALOMBÖLCSELETI TANULMÁNYOK
1. A szociális filozófia alapjai Böhm Károly tanában
2. Az egyéniség élete
3. A Független Kisgazdapárt társadalombölcselete
4. Harc az új világképért

(ESSAYS ON SOCIAL PHILOSOPHY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. június 22. / June 22, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-085-3 ; ISBN-13: 978-90-8501-085-2
NUR 730
Oldalszám / Pages 74
File1,2,3,4 VataiLaszlo_TarsadBolcs.pdf (900 KB)

89.

Szerzô / Author CS. SZABÓ, László
Cím / Title

HÁROM FESTÔ

(THREE PAINTERS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. július 1. / July 1, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-081-0 ; ISBN-13: 978-90-8501-081-4
NUR 642
Oldalszám / Pages 29
File1,2,3,4 Cse_HaromFesto.pdf (550 KB)

90.

Szerzô / Author CS. SZABÓ, László
Cím / Title

HUNOK NYUGATON

(HUNS IN THE WEST)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. július 1. / July 1, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-082-9 ; ISBN-13: 978-90-8501-082-1
NUR 301
Oldalszám / Pages 48
File1,2,3,4 Cse_HunokNyugaton.pdf (900 KB)

91.

Cím / Title

NYUGATI MAGYAR SZELLEMVILÁG

(WESTERN HUNGARIAN SPIRITUALITY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. július 2. / July 2, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-083-7 ; ISBN-13: 978-90-8501-083-8
NUR 600
Oldalszám / Pages 157
File1,2,3,4 MikesTN_2005.pdf (4.3 MB)

92.

Szerkesztô / Editor TOLLAS, Tibor
Cím / Title

GLORIA VICTIS 1956

~ AZ 1956-OS MAGYAR SZABADSÁGHARC KÖLTÔI VISSZHANGJA A NAGYVILÁGBAN ~
~ THE RESPONSE OF POETS THROUGHOUT THE WORLD TO THE HUNGARIAN FIGHT FOR FREEDOM OF 1956 ~
~ L’ÉCHO POÉTIQUE DE LA RÉVOLUTION DE 1956 DANS LE MONDE ENTIER ~
~ DAS DICHTERISCHE WELTECHO DES UNGARISCHEN FREIHEITSKAMPFES VON 1956 ~
~ ANTOLOGÍA POÉTICA DEL ECO MUNDIAL DE LA LUCHA HÚNGARIA DE 1956 POR LA LIBERTAD ~

Nyelv / Language

Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Észt, Finn, Francia, Görög, Holland, Kínai, Lengyel, Lett, Magyar, Német, Norvég, Olasz, Orosz, Portugál, Román, Spanyol, Svéd, Szerb, Szlovák, Thai, Török, Ukrán, Vietnami

Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

Dátum / Date 2006. július 18. / July 18, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-088-8 ; ISBN-13: 978-90-8501-088-3
NUR 306
Oldalszám / Pages 199
File1,2,3,4 GloriaVictis1956.pdf (4.5 MB)

93.

Szerzô / Author SULYOK, Vince
Cím / Title UNGARNS HISTORIE OG KULTUR

(MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME ÉS KULTÚRÁJA)

(HUNGARY'S HISTORY AND CULTURE)
Nyelv / Language Norvég  / Norwegian
Dátum / Date 2006. július 22. / July 22, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-067-5 ; ISBN-13: 978-90-8501-067-8
NUR 410
Oldalszám / Pages 424
File1,2,3,4 VinceSulyok_UngarnsHistorie.pdf (5.9 MB)

94.

Szerzô / Author BÖHM, Károly
Cím / Title AZ EMBER ÉS VILÁGA - IV. Rész : A logikai érték tana - 

(MAN AND HIS WORLD - Part IV. : Theory of the Logical Value -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. augusztus 6. / August 6, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-089-6 ; ISBN-13: 978-90-8501-089-0
NUR 730
Oldalszám / Pages 219
File1,2,3,4 BohmKaroly_EV_IV.pdf (4.3 MB)

95.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor
Cím / Title TANULMÁNYOK, CIKKEK, BESZÉDEK ÉS ELÔADÁSOK I-II.

(ESSAYS, ARTICLES, SPEECHES AND PAPERS I-II.)
Nyelv / Language Magyar  / Hungarian
Dátum / Date 2006. szeptember 13. / September 13, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-094-2 ; ISBN-13: 978-90-8501-094-4
NUR 694
Oldalszám / Pages 407 + 358
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Tanulmanyok_I.pdf (3.8 MB)
SegesvaryViktor_Tanulmanyok_II.pdf (3.3 MB)

96.

Szerzô / Author BORBÁNDI, Gyula
Cím / Title NÉPISÉG ÉS NÉPIEK - Esszék, tanulmányok, cikkek -

(POPULISM AND POPULISTS - Essays, treatises, articles -)
Nyelv / Language Magyar  / Hungarian
Dátum / Date 2006. október 11. / October 11, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-096-9 ; ISBN-13: 978-90-8501-096-8
NUR 145
Oldalszám / Pages 144
File1,2,3,4 BorbandiGyula_NepisegNepiek.pdf (1.9 MB)

97.

Szerzô / Author BORBÁNDI, Gyula
Cím / Title NYUGATI MAGYAR IRODALMI LEXIKON ÉS BIBLIOGRÁFIA

(WESTERN HUNGARIAN LITERARY CYCLOPAEDIA AND BIBLIOGRAPHY)
Nyelv / Language Magyar  / Hungarian
Dátum / Date 2006. október 17. / October 17, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-095-0 ; ISBN-13: 978-90-8501-095-1
NUR 600
Oldalszám / Pages 597
File1,2,3,4 Borbandi_NyumirLexikon.pdf (4 MB)

98.

Szerzô / Author VATAI, László
Cím / Title DOSZTOJEVSZKIJ - A szubjektív életérzés filozófiája - 

(DOSTOEVSKY - The Philosophy of Subjective Awareness of Life -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. október 24. / October 24, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-087-X ; ISBN-13: 978-90-8501-087-6
NUR 730
Oldalszám / Pages 96
File1,2,3,4 VataiLaszlo_Dosztojevszkij.pdf (1.3 MB)

99.

Szerkesztô / Editor KAJLÓS (KELLER), Imre
Cím / Title DR. BÖHM KÁROLY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA I-II-III.

(LIFE AND WORK OF DR. KÁROLY BÖHM I-II-III.)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. november 8. / November 8, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-097-7 ; ISBN-13: 978-90-8501-097-5
NUR 731
Oldalszám / Pages 179 + 157 + 122
File1,2,3,4 Kajlos_Bohm_I.pdf (2.2 MB)
Kajlos_Bohm_II.pdf (1.9 MB)
Kajlos_Bohm_III.pdf (1.5 MB)

100.

Szerzô / Author SEGESVÁRY, Viktor
Cím / Title MACHIAVELLI
- Republicanism and Liberal Democracy -
- Republikánizmus és liberális demokrácia -
- Repubblicanesimo e democrazia liberale -
Nyelv / Language Angol, magyar, olasz  / English, Hungarian, Italian
Dátum / Date 2006. november 20. / November 20, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-098-5 ; ISBN-13: 978-90-8501-098-2
NUR 754
Oldalszám / Pages 48
File1,2,3,4 SegesvaryViktor_Machiavelli.pdf (1 MB)

101.

Szerzô / Author VATAI, László
Cím / Title ÖNÉLETRAJZI ÍRÁSOK
1. Gyanútlanul - életem elsô tíz éve
2. Az 1947-es sorsdöntô évrôl - börtönélményeim alapján

(AUTOBIOGRAPHICAL WRITINGS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. december 5. / December 5, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-099-3 ; ISBN-13: 978-90-8501-099-9
NUR 731
Oldalszám / Pages 48
File1,2,3,4 VataiLaszlo_CV.pdf (600 KB)

102.

Szerzô / Author VATAI, László 
Cím / Title SÖTÉTSÉGBÔL VILÁGOSSÁGRA

(FROM DARKNESS TO LIGHT)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2006. december 20. / December 20, 2006
ISBN ISBN-10: 90-8501-100-0 ; ISBN-13: 978-90-8501-100-2
NUR 700
Oldalszám / Pages 142
File1,2,3,4 VataiLaszlo_Predikaciok.pdf (1.4 MB)

103.

Szerzô / Author BÖHM, Károly
Cím / Title AZ EMBER ÉS VILÁGA - V. Rész : Az erkölcsi érték tana - 

(MAN AND HIS WORLD - Part V. : Theory of the Ethical Value -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. január 6. / January 6, 2007
ISBN ISBN-10: 90-8501-101-9 ; ISBN-13: 978-90-8501-101-9
NUR 730
Oldalszám / Pages 146
File1,2,3,4 BohmKaroly_EV_V.pdf (2 MB)

104.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF HUNGARIAN (EDH)

(A MAGYAR NYELV ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRA)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. január 22. / January 22, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-103-3
NUR 616
Oldalszám / Pages 792
File1,2,3,4 AlfredToth_EDH.pdf (3 MB)

105.

Szerzô / Author MARÁCZ, László
Cím / Title HUNGARIAN REVIVAL - Political Reflections on Central Europe

(MAGYAR ÚJJÁÉLEDÉS - Politikai elmélkedések Közép-Európáról)
Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. január 23. / January 23, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-104-0
NUR 754
Oldalszám / Pages 171
File1,2,3,4 LaszloMaracz_HR.pdf (3.4 MB)

106.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNGARIAN, SUMERIAN AND EGYPTIAN. - HUNGARIAN, SUMERIAN AND HEBREW.
Two Addenda to 'Etymological Dictionary of Hungarian' (EDH)

(MAGYAR, SUMÉR ÉS EGYIPTOMI. - MAGYAR, SUMÉR ÉS HÉBER.
Két függelék a 'Magyar nyelv etimológiai szótárá'-hoz)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. február 5. / February 5, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-105-7
NUR 616
Oldalszám / Pages 113
File1,2,3,4 AlfredToth_Addenda_EDH.pdf (400 KB)

107.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNGARIAN, SUMERIAN AND PENUTIAN.
Second Addendum to 'Etymological Dictionary of Hungarian' (EDH)

(MAGYAR, SUMÉR ÉS PENUTI.
Második függelék a 'Magyar nyelv etimológiai szótárá'-hoz)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. április 23. / April 23, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-106-4
NUR 616
Oldalszám / Pages 37
File1,2,3,4 AlfredToth_Addendum2_EDH.pdf (250 KB)

108.

Szerzô / Author BÖHM, Károly
Cím / Title AZ EMBER ÉS VILÁGA - VI. Rész : Az aesthetikai érték tana - 

(MAN AND HIS WORLD - Part VI. : Theory of the Aesthetic Value -)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. április 24. / April 24, 2007
ISBN ISBN-10: 90-8501-102-7 ; ISBN-13: 978-90-8501-102-6
NUR 730
Oldalszám / Pages 181
File1,2,3,4 BohmKaroly_EV_VI.pdf (3.8 MB)

109.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNGARIAN, SUMERIAN AND INDO-EUROPEAN.
Third Addendum to 'Etymological Dictionary of Hungarian' (EDH)

(MAGYAR, SUMÉR ÉS INDO-EURÓPAI.
Harmadik függelék a 'Magyar nyelv etimológiai szótárá'-hoz)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. június 22. / June 22, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-107-1
NUR 616
Oldalszám / Pages 118
File1,2,3,4 AlfredToth_Addendum3_EDH.pdf (450 KB)

110.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

IS THE TURANIAN LANGUAGE FAMILY A PHANTOM?

(FANTOM-E A TURÁNI NYELVCSALÁD?)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. június 23. / June 23, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-108-8
NUR 616
Oldalszám / Pages 36
File1,2,3,4 AlfredToth_Turanian.pdf (270 KB)

111.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNGARO-RAETICA

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. július 2. / July 2, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-110-1
NUR 616
Oldalszám / Pages 39
File1,2,3,4 AlfredToth_Raetic.pdf (300 KB)

112.

Cím / Title

MAGYAR KULTÚRA I. - MAGYAR IRODALOM WOLRD-WIDE
Három pólus: Magyarország, Utódállamok, Nyugat

(HUNGARIAN CULTURE I. - HUNGARIAN LITERATURE WORLD-WIDE
Three Poles: Hungary, Territories in the Carpathian Basin Outside Hungary, West)

Nyelv / Language Magyar, angol, francia / Hungarian, English, French
Dátum / Date 2007. július 16. / July 16, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-109-5
NUR 600
Oldalszám / Pages 84
File1,2,3,4 MikesTN_2006.pdf (2 MB)

113.

Szerzô / Author CS. SZABÓ, László
Cím / Title

GÖRÖGÖKRÔL

(OF GREEKS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. augusztus 1. / August 1, 2007
ISBN ISBN-10: 90-8501-091-8 ; ISBN-13: 978-90-8501-091-3
NUR 323
Oldalszám / Pages 90
File1,2,3,4 Cse_Gorogokrol.pdf (1.3 MB)

114.

Szerzô / Author CS. SZABÓ, László
Cím / Title

HALFEJŰ PÁSZTORBOT - görög hajónapló és - HAT TÖRTÉNET

(CROOK WITH FISH HEAD)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. augusztus 1. / August 1, 2007
ISBN ISBN-10: 90-8501-090-X ; ISBN-13: 978-90-8501-090-6
NUR 303
Oldalszám / Pages 98
File1,2,3,4 Cse_HalfejuPasztorbot.pdf (1.1 MB)

115.

Szerzô / Author CS. SZABÓ, László
Cím / Title

EGY NÉP S A KÖLTÉSZETE

(A PEOPLE AND ITS POETRY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. augusztus 1. / August 1, 2007
ISBN ISBN-10: 90-8501-080-2 ; ISBN-13: 978-90-8501-080-7
NUR 611
Oldalszám / Pages 38
File1,2,3,4 Cse_EgyNepKolteszete.pdf (650 KB)

116.

Szerzô / Author CS. SZABÓ, László
Cím / Title

PETÔFIÉK

(PETÔFIS')

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. augusztus 1. / August 1, 2007
ISBN ISBN-10: 90-8501-092-6 ; ISBN-13: 978-90-8501-092-0
NUR 323
Oldalszám / Pages 33
File1,2,3,4 Cse_Petofiek.pdf (650 KB)

117.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNGARO-RAETICA II.

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. augusztus 2. / Augustus 2, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-111-8
NUR 616
Oldalszám / Pages 38
File1,2,3,4 AlfredToth_Raetic_II.pdf (300 KB)

118.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

SUMERIAN, HUNGARIAN AND MONGOLIAN (INCLUDING AVARIC)

(SUMÉR, MAGYAR ÉS MONGOL, [BELEÉRTVE AZ AVART])

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. augusztus 2. / August 2, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-112-5
NUR 616
Oldalszám / Pages 89
File1,2,3,4 AlfredToth_EDH5.pdf (400 KB)

119.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd & BRUNNER, Linus
Cím / Title

RAETIC - AN EXTINCT SEMITIC LANGUAGE IN CENTRAL EUROPE

(RAETI - EGY KIHALT KÖZÉP-EURÓPAI SÉMI NYELV)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. augusztus 2. / August 2, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-113-2
NUR 616
Oldalszám / Pages 167
File1,2,3,4 Toth_Brunner_Raetic.pdf (1.450 MB)

120.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNGARIAN-MESOPOTAMIAN DICTIONARY (HMD)

(MAGYAR-MEZOPOTÁMI SZÓTÁR)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. augusztus 2. / August 2, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-114-9
NUR 616
Oldalszám / Pages 152
File1,2,3,4 AlfredToth_Mesopotamian.pdf (1.45 MB)

121.

Szerzô / Author TÓTH Z., László
Cím / Title

CSIPKE ÉS TULIPÁN - versfordítások

(LACE AND TULIP)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. augusztus 8. / August 8, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-115-6
NUR 306
Oldalszám / Pages 314
File1,2,3,4 TothZLaszlo_CsipkeTulipan.pdf (1.2 MB)

122.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNNIC-HUNGARIAN ETYMOLOGICAL WORD LIST
(based on the editions of the Isfahan codex by Dr. Csaba Detre and Imre Petô)

(HUN-MAGYAR ETIMOLÓGIAI SZÓSZEDET)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. szeptember 30. / September 30, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-117-0
NUR 616
Oldalszám / Pages 66
File1,2,3,4 AlfredToth_Hun_Avar.pdf (370 KB)

123.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

HUNGARIAN AND ESKIMO-ALEUT
with Paleo-Siberian Cognates

(MAGYAR ÉS ESZKIMÓ-ALEUT
Paleo-szibériai rokonszavakkal

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. november 24. / November 24, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-118-7
NUR 616
Oldalszám / Pages 181
File1,2,3,4 AlfredToth_Eskimo_Aleut.pdf (850 KB)

124.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

THE COMMON MESOPOTAMIAN SUBSTRATE OF HUNGARIAN AND BASQUE

(A MAGYAR ÉS A BASZK KÖZÖS MEZOPOTÁMIAI ALAPRÉTEGE)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. november 24. / November 24, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-119-4
NUR 616
Oldalszám / Pages 46
File1,2,3,4 AlfredToth_Basque.pdf (300 KB)

125.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

ARE ALL AGGLUTINATIVE LANGUAGES RELATED TO ONE ANOTHER?

(ROKONOK-E AZ AGGLUTINÁLÓ NYELVEK MIND?)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. november 24. / November 24, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-120-0
NUR 616
Oldalszám / Pages 32
File1,2,3,4 AlfredToth_Agglutinative.pdf (250 KB)

126.

Szerzô / Author TÓTH, Alfréd
Cím / Title

ETRUSCANS, HUNS AND HUNGARIANS

(ETRUSZKOK, HUNOK ÉS MAGYAROK)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2007. november 24. / November 24, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-121-7
NUR 616
Oldalszám / Pages 81
File1,2,3,4 AlfredToth_Etruscans.pdf (450 KB)

127.

Szerzô / Author MARISKA, Zoltán
Cím / Title

LÉT ÉS AZ ISMERET - Megjegyzések Bartók létfelvetéséhez

(EXISTENCE AND COGNITION)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2007. november 28. / November 28, 2007
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-122-4
NUR 732
Oldalszám / Pages 38
File1,2,3,4 MariskaZoltan_LI.pdf (400 KB)

128.

Szerzô / Author BÖHM, Károly
Cím / Title

LOGIKA

(LOGIC)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. március 30. / March 30, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-123-1
NUR 730
Oldalszám / Pages 84
File1,2,3,4 BohmKaroly_Logika.pdf (1.4 MB)

129.

Szerzô / Author KISSNÉ NOVÁK, Éva
Cím / Title

BÖHM KÁROLY ÉRTÉKELMÉLETÉNEK ÉS EZ ÉRTÉKELMÉLET TÖRTÉNETI HATÁSÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE

(A CRITICAL ANALYSIS OF KÁROLY BÖHM'S VALUE THEORY AND OF ITS HISTORIC IMPACT)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. március 31. / March 31, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-124-8
NUR 732
Oldalszám / Pages 101
File1,2,3,4 NovakEva_Vizonto.pdf (1 MB)

130.

Szerkesztô / Editor OBRUSÁNSZKY, Borbála
Cím / Title

A MAGYARSÁG EREDETÉNEK NYELVÉSZETI KÉRDÉSEI

(LINGUISTIC ISSUES OF THE ORIGIN OF HUNGARIANS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. április 1. / April 1, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-125-5
NUR 616
Oldalszám / Pages 140
File1,2,3,4 Obrusanszky_Szentkatolnai_2006.pdf (1.9 MB)

131.

Szerzô / Author MARÁCZ, László
Cím / Title MAGYAR ÚJJÁSZÜLETÉS - Politikai elmélkedések Közép-Európáról

(HUNGARIAN REVIVAL - Political Reflections on Central Europe)
Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. április 3. / April 3, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-126-2
NUR 754
Oldalszám / Pages 169
File1,2,3,4 MaraczLaszlo_HR.pdf (3.7 MB)

132.

Szerzô / Author MARISKA, Zoltán
Cím / Title

A BADENI ÉS A KOLOZSVÁRI ISKOLA TÖRTÉNETI ÉS KRITIKAI ÖSSZEVETÉSE

(A HISTORICAL AND CRITICAL COMPARISON OF THE BADEN AND KOLOZSVÁR SCHOOL OF PHILOSOPHY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. augusztus 4. / August 4, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-127-9
NUR 732
Oldalszám / Pages 55
File1,2,3,4 MariskaZoltan_VoloErgoSum.pdf (500 KB)

133.

Szerkesztô / Editor CS. SZABÓ, László
Cím / Title

RÓMAI MUZSIKA

(ROMAN MUSIC)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. augusztus 6. / August 6, 2008
ISBN ISBN-10: 90-8501-093-4; ISBN-13: 978-90-8501-093-7
NUR 301
Oldalszám / Pages 171
File1,2,3,4 Cse_RomaiMuzsika.pdf (2.5 MB)

134.

Szerzô / Author DZSINGISZ, Kán & OBRUSÁNSZKY, Borbála
Cím / Title A BÖLCSESSÉG KULCSA

(THE KEY OF WISDOM)
Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. augusztus 20. / August 20, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-128-6
NUR 692
Oldalszám / Pages 36
File1,2,3,4 DzsingiszObrusanszky_Bolcsesseg.pdf (250 KB)

135.

Cím / Title

MAGYAR KULTÚRA II. - MAGYAR SZELLEMI MŰHELYEK WOLRD-WIDE
Három pólus: Magyarország, Utódállamok, Nyugat

(HUNGARIAN CULTURE II. - CENTERS OF HUNGARIAN CULTURE WORLD-WIDE
Three Poles: Hungary, Territories in the Carpathian Basin Outside Hungary, West)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. október 12. / October 12, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-129-3
NUR 600
Oldalszám / Pages 59
File1,2,3,4 MikesTN_2007.pdf (5 MB)

136.

Cím / Title

TEENDÔINK A MAGYAR FILOZÓFIA ÜGYÉBEN

(OUR TASKS REGARDING THE HUNGARIAN PHILOSOPHY)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. október 12. / October 12, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-130-3
NUR 730
Oldalszám / Pages 80
File1,2,3,4 MI_Symposium_2007.pdf (1 MB)

137.

Szerzô / Author OBRUSÁNSZKY, Borbála
Cím / Title A NESZTORIÁNUS VALLÁS ELTERJEDÉSE ÉS JELENTÔSÉGE BELSÔ-ÁZSIÁBAN (V.-XV. SZÁZAD)

(THE SPREADING AND SIGNIFICANCE OF THE NESTORIAN RELIGION IN INNER-ASIA)
Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2008. december 20. / December 20, 2008
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-132-3
NUR 692
Oldalszám / Pages 108
File1,2,3,4 Obrusanszky_Nesztorianus.pdf (1.1 MB)

138.

Fordító / Translator VINCE, Sulyok
Cím / Title

IDILLORSZÁG KÉKLÔ EGE - Huszadik századi dán költôk antológiája


(BLUE SKY OF IDYLL LAND - Anthology of 20th Century Danish Poets)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2009. február 25. / February 25, 2009
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-134-7
NUR 306
Oldalszám / Pages 204
File1,2,3,4 SulyokVince_Idillorszag.pdf (1 MB)

139.

Szerzô / Author JACOBSEN, Rolf
Cím / Title

A VÁROS METAFIZIKÁJA

(THE CITY´S METAPHYSICS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian (Norvégból magyarra fordította / Translated from Norwegian into Hungarian by : SULYOK, Vince)
Dátum / Date 2009. április 2. / April 2, 2009
ISBN 90-8501-136-1
NUR 306
Oldalszám / Pages 89
File1,2,3,4 RolfJacobsen_VarosMetafizikaja.pdf (2.75 MB)

140.

Szerzô / Author MARISKA, Zoltán
Cím / Title

BARTÓK GYÖRGY BÖLCSELETI RENDSZERÉNEK KRITIKAI ELEMZÉSE

(CRITICAL ANALYSIS OF THE PHILOSOPHY OF GYÖRGY BARTÓK)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2009. augusztus 6. / August 6, 2009
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-138-5
NUR 732
Oldalszám / Pages 83
File1,2,3,4 MariskaZoltan_ParsProToto.pdf (700 KB)

141.

Szerzô / Author CZEGLÉDI, Katalin
Cím / Title

A SZKÍTA-HUN NYELVEK. Hangtan. A magyar és a szkíta-hun nyelvek alapja 1.

(THE SCYTHIAN-HUNNISH LANGUAGES. Phonetics. The Foundation of the Hungarian and Scythian-Hunnish Languages 1.)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2009. december 29. / December 29, 2009
ISBN 90-8501-139-2
NUR 616
Oldalszám / Pages 472
File1,2,3,4 Czegledi_Szkita_Hun_1.pdf (2.1 MB)

142.

Szerzô / Author CZEGLÉDI, Katalin
Cím / Title

A SZKÍTA-HUN NYELVEK. Ôsmondattan. A magyar és a szkíta-hun nyelvek alapja 2.

(THE SCYTHIAN-HUNNISH LANGUAGES. Ancient Syntax. The Foundation of the Hungarian and Scythian-Hunnish Languages 2.)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2009. december 29. / December 29, 2009
ISBN 90-8501-140-8
NUR 616
Oldalszám / Pages 148
File1,2,3,4 Czegledi_Szkita_Hun_2.pdf (850 KB)

143.

Fordító / Translator VINCE, Sulyok
Cím / Title

MODERNE UNGARSK LYRIKK (Modern magyar költészet)


(MODERNE UNGARSK LYRIKK- Modern Hungarian Poetry)

Nyelv / Language Norvég / Norwegian
Dátum / Date 2010. április 3. / April 3, 2010
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-141-5
NUR 306
Oldalszám / Pages 120
File1,2,3,4 VinceSulyok_MUL.pdf (900 KB)

144.

Fordító / Translator VINCE, Sulyok
Cím / Title

VÉREZNI KEZD A TENGER


(THE SEA COMMENCES TO BLEED)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2010. december 20. / December 20, 2010
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-142-2
NUR 306
Oldalszám / Pages 102
File1,2,3,4 SulyokVince_Verezni_kezd_a_tenger.pdf (1.2 MB)

145.

Szerzô / Author Z. TÓTH, Csaba
Cím / Title MAGYAR ÔSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK


(STUDIES IN THE PREHISTORY OF MAGYARS)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2010. december 20. / December 20, 2010
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-143-9
NUR 692
Oldalszám / Pages 244
File1,2,3,4 ztcs_mot.pdf (21 MB)

146.

Szerzô / Author BARTÓK, György
Cím / Title

THE ESSENCE OF PHILOSOPHY - Introduction into Philosophy


(A FILOZÓFIA LÉNYEGE - Bevezetés a filozófiába)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2013. március 15. / March 15, 2013
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-144-6
NUR 730
Oldalszám / Pages 89
File1,2,3,4 GyorgyBartok_EssencePhil.pdf (1 MB)

147.

Szerzô / Author SZILI, István & BÉRCZI, Szaniszló
Cím / Title ETANA MENNYEI UTAZÁSÁTÓL EMESE ÁLMÁIG


(FROM ETANA'S HEAVENLY JOURNEY TO EMESE'S DREAM)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2013. március 15. / March 15, 2013
ISBN ISBN-13: 978-90-8501-145-3
NUR 692
Oldalszám / Pages 90
File1,2,3,4 Szili-Berczi_Etana.pdf (11 MB)

148.

Szerzô / Author CZEGLÉDI, Katalin
Cím / Title

A MAGYAR-TÖRÖK NYELVVISZONY. Mahmud al-Kasgari török szótárának és nyelvtanának alapján.

(THE HUNGARIAN-TURKISH LANGUAGE RELATIONSHIP. Based on the Turkish Dictionary and Grammar of Mahmud al-Kasgari)

Nyelv / Language Magyar / Hungarian
Dátum / Date 2013. július 12. / July 12, 2013
ISBN 90-8501-146-0
NUR 616
Oldalszám / Pages 305 + 382
File1,2,3,4 Czegledi_Magyar_torok_nyelvviszony1.pdf (1,7 MB)

Czegledi_Magyar_torok_nyelvviszony2.pdf (2 MB)

149.

Szerzô / Author SARBASSOVA, Guldana
Cím / Title

ETHNOLINGUISTIC DESCRIPTION OF HORSE CULTURE IN EURASIA

(Eurázsia lovaskultúrájának etnolingvisztikai leírása)

Nyelv / Language Angol / English
Dátum / Date 2013. december 5. / December 5, 2013
ISBN 90-8501-147-7
NUR 616
Oldalszám / Pages 56
File1,2,3,4 GSarbassova_HorseCulture.pdf (1 MB)

1. A kiadványt az ingyenes Acrobat Reader programmal tudja elolvasni. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: Acrobat Reader.

2. The publication can be read using the free Acrobat Reader software. If you do not possess it yet, you can download it here: Acrobat Reader.

3. A dokumentumok letöltésére Mozilla Firefox böngészôt javasolunk. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/

4. We recommend you Mozilla Firefox to download the documents. If you do not possess it yet, you can download it here: http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/

 


Partnerek 


Országos Széchényi Könyvtár - National Széchényi Library

 

A Bibliotheca Mikes International kiadványait az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár  törzsgyűjteménye is tartalmazza, s a következô címrôl tölthetôk le: http://mek.oszk.hu (Erdélyi tükörszerver: http://www.mek.ro; Szlovákiai tükörszerver http://www.mek.sk; Vajdasági tükörszerver: http://mek.tlkk.org).

The publications of Bibliotheca Mikes International are included in the National Széchényi Library’s (Országos Széchényi Könyvtár) Hungarian Electronic Library and can be downloaded from the following address: http://mek.oszk.hu (mirror site in Transylvania: http://www.mek.ro; in Slovakia: http://www.mek.sk; in Voivodina: http://mek.tlkk.org).  


Pro Philosophia Alapítvány 

http://www.prophilosophia.ro/


 

Vissza a Mikes International nyitólapra
Back to main page of Mikes International