Mikes International

Magyar szellemi fórum
-
Hungarian Periodical for Art, Literature and Science
 

Alapítási év / Founded : 2001.
 

Internet: www.federatio.org/mikes_int.html

Email: mikes_int@federatio.org

P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, HollandBethlen Alap


Kiadványok / Publications


Folyóirat / Periodical Mikes International


Bibliotheca Mikes International

Editio Mikes International

Journal of Eurasian Studies


Kiadványlista / List of Publications


Mikes International Kiadványlista

Mikes International List of Publications


.

Journal of Eurasian Studies List of Publications


Díjak / Prizes


Böhm-Bartók Díj


Böhm-Bartók Ösztöndíj


Konferenciák, symposiumok, elôadássorozatok / Conferences, Symposia, LecturesAmsterdam Studies
.
Mikes International Philosophiai Symposium

Eurázsiai Kaleidoszkóp (Hága, Hollandia)

Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete (TKTE)
Kiadó / Publisher


Kiadó
Publisher
'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia.
Számlaszám: Postbank rek.nr. 7528240
Nemzetközi átutalás:
BIC: PSTBNL21
IBAN:  NL 57 PSTB 0007 5282 40
Cégbejegyzés: Stichtingenregister: S 41158447 Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag
Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland.
Account: Postbank rek.nr. 7528240
International transfer:
BIC: PSTBNL21
IBAN:  NL 57 PSTB 0007 5282 40
Registered: Stichtingenregister: S 41158447 Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag
Terjesztés
Distribution
A Mikes International lap a következô címrôl tölthetô le:

http://www.federatio.org/mikes_per.html

A Journal of Eurasian Studies lap a következô címrôl tölthetô le:

http://www.federatio.org/joes.html

A könyvek a következô címrôl tölthetôk le:

http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

Aki az email-levelezési listánkon kíván szerepelni, kérjük küldjön egy emailt a következô címre:

mikes_int-subscribe@yahoogroups.com

A kiadó nem rendelkezik anyagi forrásokkal. Többek áldozatos munkájából és adományaiból tartja fenn magát. Adományokat szívesen fogadunk.

The periodical Mikes International can be downloaded from:

http://www.federatio.org/mikes_per.html

The periodical Journal of Eurasian Studies can be downloaded from:

http://www.federatio.org/joes.html

The books can be downloaded from:

http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

If you wish to subscribe to the email mailing list, please send an email to the following address:

mikes_int-subscribe@yahoogroups.com

The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts.

Cím
Address
A szerkesztôség, illetve a kiadó elérhetô a következô címeken:
Email: mikes_int@federatio.org
Levelezési cím: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia
The Editors and the Publisher can be contacted at the following addresses:
Email: mikes_int@federatio.org
Postal address: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Holland

 


 

Vissza a nyitólapra