Mikes International

Magyar szellemi fórum
-
Hungarian Periodical for Art, Literature and Science
 

Alapítási év / Founded : 2001.
 

Internet: www.federatio.org/mikes_int.html

Email: mikes_int@federatio.org

Den Haag, Holland

Kiadványok / Publications


Folyóirat / Periodical Mikes International


Bibliotheca Mikes International

Editio Mikes International

Journal of Eurasian Studies


Kiadványlista / List of Publications


Mikes International Kiadványlista

Mikes International List of Publications


.

Journal of Eurasian Studies List of Publications


Díjak / Prizes


Böhm-Bartók Díj


Böhm-Bartók Ösztöndíj


Konferenciák, symposiumok, elôadássorozatok / Conferences, Symposia, LecturesMikes Tanulmányi Napok

.
Mikes International Philosophiai Symposium

Eurázsiai Kaleidoszkóp (Hága, Hollandia)Kapcsolattartás / Contact Us

      E-mail: mikes_int@federatio.org

Kiadó / Publisher


Kiadó
Publisher
'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia.
Számlaszám: ING Bank

Nemzetközi átutalás:
IBAN:  NL08 INGB  0007 5282 40
Cégbejegyzés: Stichtingenregister: S 41158447 Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag

Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland.
Account: ING Bank
International transfer:

IBAN:  NL08 INGB  0007 5282 40
Registered: Stichtingenregister: S 41158447 Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag

Terjesztés
Distribution
A Mikes International lap a következô címrôl tölthetô le:

http://www.federatio.org/mikes_per.html

A Journal of Eurasian Studies lap a következô címrôl tölthetô le:

http://www.federatio.org/joes.html

A könyvek a következô címrôl tölthetôk le:

http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

Aki az email-levelezési listánkon kíván szerepelni, kérjük küldjön egy emailt a következô címre:

mikes_int-subscribe@yahoogroups.com

A kiadó nem rendelkezik anyagi forrásokkal. Többek áldozatos munkájából és adományaiból tartja fenn magát. Adományokat szívesen fogadunk.

The periodical Mikes International can be downloaded from:

http://www.federatio.org/mikes_per.html

The periodical Journal of Eurasian Studies can be downloaded from:

http://www.federatio.org/joes.html

The books can be downloaded from:

http://www.federatio.org/mikes_bibl.html

If you wish to subscribe to the email mailing list, please send an email to the following address:

mikes_int-subscribe@yahoogroups.com

The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts.

Cím
Address
A szerkesztôség, illetve a kiadó elérhetô a következô címen:
Email: mikes_int@federatio.org
The Editors and the Publisher can be contacted at the following address:
Email: mikes_int@federatio.org

 


 

Hágai Magyar Élet