Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete (TKTE)

 
1039 Budapest, Aradi u. 20.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

az Eurázsiai füzetek, a kis atlaszok és a Kincses Magyarország füzetekhez

Javasoljuk a képek párba állítását kinyomtatás után, mert az oldalak úgy készültek, hogy egyszerre lásson két oldalt az olvasó, amikor kinyitja a füzetet, és akkor is mindig, amikor lapoz benne. A következő dokumentumok példákat mutatnak arra, hogyan lehet ezt elérni.

Paros_lapok.pdf Paros_kepek_1.pdf Paros_kepek_2.pdf Paros_kepek_3.pdf Paros_kepek_4.pdf Paros_kepek_5.pdf

 

Eurázsiai művészetek füzet-sorozat

Műveltségrétegződési kiállítások és az ezeket bemutató füzetek Eurázsia ősi nagy művészeteiről

(sorozatszerkesztő: Bérczi Szaniszló)

Az oldalak saját használatra, vagy az iskola részére, tanároknak és diákoknak másolhatók.

Más formában minden jog fenntartva. © Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin


Társkiadók és nyomdák:

TKTE, Uniconstant, Madách, Licium-Art, Piremon, Pirehab, s más környezetvédő tanári egyesületek


A kifestők sorozatát Bérczi Szaniszló rajzolja, írja és szerkeszti. Ennek terve a Leuveni Katolikus Egyetemen, a Collegium Hungaricumban tartott kiállítások idején, kezdett megfogalmazódni benne. 1986 januárjában a honfoglaló magyarok díszítőművészetéről szólt az első kiállítás, majd a korábbi honfoglalók: avarok és onogurok anyagát, később a szkítákét, a keltákét, a vikingekét, a görögökét, s más nagy műveltségi tömbökét is gyűjtötte és kiállításra vitte a szerző az európai és nyugat-eurázsiai ábrakincsből. Az 1988-as kiállításon fogalmazódott meg benne az, hogy érdekes lenne a műveltségek tömbjeiről készíteni összehasonlító kiállítást. Ez az 1988-as kiállítás öt magyarországi műveltségréteget mutatott be a Kárpát-medencéből: a szkítakori sztyeppeit, az avar-onogur kori korai honfoglalót (a griffes-indásokig), a honfoglaló Árpád népéét, a Szent László király nevével fémjelzett románkorit és a kazettás mennyezeteken túlélő kora-újkorit. Később szorosan összefonódott a munka a szerző egyik kutatási területével, amit etnomatematika néven ismer a tudomány. Eurázsiában számos intuitív matematikai fölismerés kapcsolódik a lovasnépek díszítőművészetéhez.

Év Cím Nyelv Borító File1,2
2014 A FOGALOMFEJLESZTÉS MŰVÉSZETE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS EURÁZSIÁBAN Magyar Fogalomfejlesztes Fogalomfejlesztes.pdf
2013 ÉGBERAGADÁS, FÖLDRESZÁLLÁS AZ ÔSI EURÁZSIAI DÍSZÍTÔMŰVÉSZETBEN Magyar Égberagadás Egberagadas.pdf
2012 PIKT-SZKÍTA SKÓCIAI MŰVÉSZET Magyar Pikt-Szkíta Pikt-Szkita.pdf
2011 KÖRTEMPLOMOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS NYUGAT-EURÁZSIÁBAN Magyar Körtemplomok Kortemplomok.pdf
2010 KISÁZSIAI MŰVÉSZETEK Magyar Kisázsiai Művészetek KisAzsia.pdf
2009 KELET-ÁZSIAI MŰVÉSZET Magyar Kelet-Azsiai Művészet KeletAzsia.pdf
2008 HUN-SZKÍTA MŰVÉSZET Magyar Hun-Szkíta Művészet HunSzkita.pdf
2007 MAGYARORSZÁGI SZENT KIRÁLYLÁNYOK EMLÉKEZETE Magyar Magyarországi szent királylányok Kiralylanyok.pdf
2006 MEZOPOTÁMIAI MŰVÉSZETEK Magyar Mezopotámia Mezopotamia.pdf
2005 SZIBÉRIAI MŰVÉSZETEK Magyar Szibéria Sziberia.pdf
2004 ŐSI KÍNAI MŰVÉSZETEK Magyar Kína Kina.pdf
ETRUSZK, RÓMAI ÉS TOSZKÁNAI MŰVÉSZET Magyar Etruszk, római és toszkánai művészet Etruszk.pdf
AZ ÖRMÉNYEK BIBLIA-MŰVÉSZETE Magyar Örmények bibliaművészete Ormenyek.pdf
ÓKORI KRÉTAI ÉS GÖRÖG MŰVÉSZET Magyar Ókori Krétai és Görög Művészet KretaGorog.pdf
2003 A HUNOK MŰVÉSZETE Magyar A Hunok Művészete Hunok.pdf
KÖZÉP-ÁZSIAI MŰVÉSZET Magyar Közép-Ázsia KozepAzsia.pdf
KAUKÁZUSI MŰVÉSZET Magyar Kaukázus Kaukazus.pdf
IRÁNI KIFESTŐ Magyar Iráni kifestô Iran.pdf
2002 1000 ÉVES MAGYARORSZÁG Magyar 1000 éves Magyarország 1000eves.pdf
JAPÁN, A FELKELŐ NAP ORSZÁGA Magyar Japán Japan.pdf
KAZETTÁS MENNYEZETEK Magyar Kazettás mennyezetek Kazettas.pdf
2001 SZKÍTA KIFESTŐ Magyar Szkíta Szkita.pdf
2000 VIKING KIFESTŐ Magyar Viking Viking.pdf
KELTA KIFESTŐ Magyar Kelta Kelta.pdf
SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKEZETE Magyar Szent István SztIstvan.pdf
1999 SZENT LÁSZLÓ KIFESTŐ Magyar Szent László SztLaszlo.pdf
1998 ROMÁNKORI TEMPLOMKAPUK Magyar Románkori templomkapuk Romankor.pdf
1996 HONFOGLALÁS KORI KIFESTŐ Magyar Honfoglalás Honfoglalas.pdf


Kincses Magyarország füzet-sorozat


(sorozatszerkesztő: Bérczi Szaniszló)

Az oldalak saját használatra, vagy az iskola részére, tanároknak és diákoknak másolhatók.

Más formában minden jog fenntartva. © Bérczi Szaniszló


A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete (TKTE) elhatározta, hogy füzetsorozatot indít az ország nagy tájegységeinek bemutatására. Az elmúlt 15 év során sokfelé tett kirándulásokat az Egyesület tagsága és látta azt, hogy kincsekkel megrakott az ország, ha fölkészülten járjuk. Vannak, akik rá is szorulnak e kincsek megismerésére, mert falujukban csökkentek a munkalehetőségek és ki kellene gondolni új munkákat. A falusi turizmus keretet ad ennek, de vonzó programot is érdemes mellékelni a meghíváshoz, akkor szívesebben látogatnak el a vendégek a távoli vidékekre is. Ha szép és változatos bemutatást adunk környezetünkről, mi is gazdagodunk és más is látja, hogy tudunk gazdálkodni a ránk bízottakkal.

Ennek fényében e füzet szerzője a saját tanulmányi kirándulásait és a TKTE országjárásokat vette mintának. Ezekben három fontos szempont játszott szerepet és ebben a füzetben ezekre összpontosítunk. Egyszerűen úgy is mondhatjuk: egy a múltból, egy a jelenből és egy a jövőből. A füzet vezérfonalai ezért: múlt: - táj és természet: Árpád-kori templomokkal, jelen: - táj és természet: az ott található iparokkal, gyártó technológiákkal, és jövő: táj és természet: geológiai érdekességek Mars analóg terepgyakorlatok fényében.

Az első két szempont természetes a gyakorló tanárok számára. Tanulmányi kirándulásokon a jelentősebb történelmi emlékeket beleszőjük a tájat bemutató idegenvezetésbe, megmutatjuk a szép régi épületeket. Az iparok, népművészeti emlékek bemutatása is gyakori, üzemlátogatások is szerepelnek a tanulmányi kirándulásokon. A harmadik téma kissé szokatlanabb. Az űrkutatás a jövő iparága. Ha a Naprendszer bolygóit látogatjuk meg űrszondákkal, az ott látott táj kicsit mindig emlékeztethet földi tájakra is. Ezt azonban módszeresen is érdemes végiggondolni. Ezt tesszük a marsi és holdi analógiák keresésével. Mállott kőzetek a Marson is vannak, vulkáni kőzetek a Marson is és a Holdon is, sőt a legtöbb Föld-típusú bolygón. Érdekes lehet az összehasonlításban a kőzet, a táj alakzatainak az elrendeződése, a morfológia.


Év Cím Nyelv Borító File1,2
2012 Magyar tájakon: Művészet és műveltség III. A kincses Dél-Dunántúl. Magyar Dél Dunántúl DelDunantul.pdf

2007

Magyar tájakon: Művészet és műveltség II. A kincses Észak-Dunántúl. Magyar Észak Dunántúl EDunantul.pdf
Magyar tájakon: Művészet és műveltség I. A kincses Észak-Magyarország. Magyar Észak Magyarország EMagyarorszag.pdf
1998 Pusztaszeri kifestő. Magyar Pusztaszeri kifestô Pusztaszer.pdf


Adathorizontok Eurázsiában


(sorozatszerkesztő: Bérczi Szaniszló)


Társkiadók: TKTE, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE)


2005-ben a ZMTE egy füzetsorozat elkészítését határozta el. A kötet szerkesztője javasolta, hogy egy átfogó munka keretében először a magyar vonatkozású adatokat gyűjtsük össze a Kárpát-medencéből, Eurázsiából és a Földteke távoli pontjairól is. Javasolta azt is, hogy az adatgyűjtést többhierarchia-szintes formában végezzük. Ez az első kis atlasz bemutatja a tervezett munka egyik kiviteli formáját. A magyarság kapcsolatairól, a lovasnépek egykori eurázsiai jelenlétéről gyűjtött nyomokat, régészeti leleteket, hagyományokat, tömbösen vagy egyedileg elszórtan közzétett adatokat állítjuk egymás mellé ebben a füzetben, eurázsiai térképekkel kísérve.

Év Cím Nyelv Borító File1,2
2011 ÉVEZREDEK ETNOMATEMATIKÁJA AZ EURÁZSIAI DÍSZÍTÔMŰVÉSZETBEN Magyar Évezredek Etnomaatematikája EtnoMatematika.pdf
2005 ADATHORIZONTOK EURÁZSIÁBAN 1.
MŰVÉSZETEK, MŰVELTSÉG-RÉTEGZŐDÉSEK
Magyar Adathorizontok Eurázsiában 1 Adathorizontok1.pdf


Eurázsia - Eurasia

(idegen nyelven is írt füzet-sorozat)

Füzetek Eurázsia művészeteiről


(sorozatszerkesztő: Bérczi Szaniszló)

Az oldalak saját használatra, vagy az iskola részére, tanároknak és diákoknak másolhatók.

Más formában minden jog fenntartva. © Bérczi Szaniszló, Kabai Sándor, Takaki Tyuji

Társkiadók: TKTE, Uniconstant


Az eurázsiai kiállítási és kifestők sorozatát szeretnénk az eurázsiai nagyközönség számára is elérhetővé tenni. Ezért elkészült néhány olyan füzet is, amely már idegen nyelveken mutatja be a az eurázsiai művészetek egy-egy vonását.

Év / Year Cím / Title Nyelv / Language Borító / Cover File1,2
2006 EURASIAN ART OF SCULPTURES
How the emotions of the human soul are expressed in the sculptures of all times
Angol-japán / English-Japanese Eurasian Art of Sculptures EurasianArtofSculptures.pdf
2000 FROM THE EURASIAN FOLK ART TO COMPUTER GRAPHICS
- / -
AZ EURÁZSIAI NÉPMŰVÉSZETTÔL A SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKÁIG
Magyar-angol / Hungarian-English Eurasia & Computer Graphics EUrasia_ComputerGraphics.pdf
1995 Viking malebog Dán / Danish Viking malebog Viking_malebog.pdf

ELTE TTK/MTA Geonómiai Bizottság

Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport (KAVÜCS)


1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.


Kis atlasz a Naprendszerről

Concise Atlas of the Solar System


(sorozatszerkesztő: Bérczi Szaniszló)

Az oldalak saját használatra, vagy az iskola részére, tanároknak és diákoknak másolhatók.

Más formában minden jog fenntartva. © KAVÜCS


Társkiadók: KAVÜCS, TKTE, Uniconstant

A NASA Holdkőzetek készletét az 1993-as Nemzetközi Holdi Kőzetminta Kölcsönzési Egyezmény alapján 1994-ben kapta meg először űrkutató csoportunk, a Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport (KAVÜCS). Fokozatosan bővültek a témaköreink a kozmikus kőzetanyagok vizsgálatával, amikor 1994-ben először kaptuk meg a japáni Sarkkutató Intézet (National Institute of Polar Research, Tokyo) Antarktiszon gyűjtött meteoritekből válogatott oktatási készletét is. Később aztán a Hunveyor gyakorló űrszonda modell fejlesztésében fogtunk, később kiegészítve a Husar roverrel. Bolygók térképeit is kiadtuk, Hargitai Henrik szerkesztésében. Mintegy 10 éve merült föl az, hogy kis atlasz sorozat formájában bemutassuk eredményeinket és a kutatási lehetőségeket a tanulóifjúság számára is. Ennek keretében született meg a Kis atlasz a Naprendszerről sorozat.

Az ELTE TTK Fizikai Intézetében, az Általános Fizika Tanszéken működő űrkutató (KAVÜCS) tanár, mérnök, kutató, doktorandusz és egyetemi hallgató tagjai egy Kis atlasz a Naprendszerről sorozat munkáiban vesznek részt. A sorozatban eddig 10 atlasz jelent meg. Az első a Holdkőzetek, Meteoritek anyagvizsgálataiba nyújt betekintést. A második kis atlasza hozza a legmeglepőbb témát: hogyan készítettük el a Hunveyor egyetemi kísérleti gyakorló űrszondát. Az atlasz címe: Planetáris felszínek vizsgálata a SURVEYOR alapján megépített HUNVEYOR kísérleti gyakorló űrszondával. A harmadik kis atlaszban, a Bolygótestek atlasza című munkánkban a Naprendszer nagyobb égitesteinek űrszondákról megfigyelhető felszínét tanulmányozzuk. A negyedikben, a Bolygólégkörök atlaszában a Naprendszer légkörrel rendelkező égitesteit tanulmányozzuk.

Ötödik atlaszunk címe: Űrkutatás és geometria. A hatodik kis atlasz a Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza. A Holdra, a Marsra, a Vénuszra (sőt azóta már a Titánra is) érkezett robotok: sziklasivatagokat találtak ott. A helyben maradt űrszondák szemével (kamerájával) látunk, kinyújtott karjával (robotkar) mérünk és talajt vizsgálunk. A fedélzeti műszerekkel a valódi űrszondák mérik a környezet jellemzőit, itt mi kémiai, meteorológiai, elektrosztatikai mérések elvét és fölépítését ismerhetjük meg. A hetedik kis atlasz a Bolygófelszíni barangolásokról szól. A nyolcadik kis atlasz címe: Űrkutatás és kémia, melyben mind a négy halmazállapot kémiájának világában kirándulást teszünk, de a földi kémiát (planetáris) összehasonlító kémiává tesszük. (Elsősorban a Mars bolygót vizsgáljuk.) A kilencedik kis atlasz címe: Planetáris kutatások analógiákkal és szimulációkkal, melyben anyagok, tájformák, folyamatok és más jelenségek földi analógiáit állítjuk párba a bolygókon, főleg a Marson és a Holdon megismert jelenségvilággal. A szimulációs kísérletekre a Hunveyor-Husar gyakorló űrszonda modell rendszer iskolarobotjaival kerül sor. A tizedik kis atlasz címe: Fejlesztések a HUNVEYOR-HUSAR űrszonda modelleken. Bemutatjuk az új Hunveyor építések főbb blokkjait, vázát, elektronikai rendszerét, és sok érdekes, az előzőeken nem lévő kísérleti berendezést, valamint a Husar robotokon épített megoldásokat. Új nézőpontból is bemutatjuk a Hunveyor-Husar modellek használatát a különféle oktatási területeken is, az égitestek felszínét tanulmányozó földi analóg terepeken (például Mars-analóg tájakon). A tizenegyedik kis atlasz a Kőzetszövetek a Naprendszerben címmel jelet meg. A meteoriteket, a holdkőzeteket és holdi meteoriteket, valamint a marsi meteoriteket mutatjuk be, melyeket nagyobb kőzettestekbe rendezve is elhelyezünk az égitestek fejlődéstörténetében. A tizenkettedik kis atlasz címe: Űrkutatás és technológia, melyben anyagok áramlásait foglaljuk össze technológiákban, emberben, lakóházban és űrállomáson.


Év / Year Cím / Title Nyelv / Language Borító / Cover File1,2
2007 12.Űrkutatás és technológia. Magyar Urkutatás és technológia 12 atlasz.pdf
2008 11. KŐZETSZÖVETEK A NAPRENDSZERBEN Magyar Kôzetszövetek a Naprendszerben atlasz11.pdf
2006 10. Fejlesztések a HUNVEYOR-HUSAR űrszonda modelleken. Magyar Hunveyor - Husar HunveyorHusar.pdf
2005 9. Planetary Analog Studies and Simulations: Materials, Terrains, Morphologies, Processes. Angol / English Atlas 9 Atlas9.pdf
2005 8. Űrkutatás és kémia. Magyar űrkutatás és kémia Atlasz8.pdf
2004 7. Bolygófelszíni barangolások. Magyar Bolygofelszini barangolasok bolygofelszini-barangolasok.pdf
2004 6a. Atlas of Microenvironments of Planetary Surfaces. Angol /English Microenvironments atlas-of-microenvironments.pdf
2003 6. Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza. Magyar Mikrokornyezetek atlasza mikrokornyezetek-atlasza.pdf
2002 5. Űrkutatás és geometria. Magyar űrkutatás és geometria Atlasz5.pdf
2002 4. Bolygólégkörök atlasza. Magyar Bolygólégkörök Atlasza Bolygolegkorok.pdf
2005 3a. Atlas of Planetary Bodies. Angol /English Planetary bodies 3planetarybodies.pdf
2001 3. Bolygótestek atlasza. Magyar Bolygótestek atlasza 3bolygotestek.pdf
2002 2a. From SURVEYOR to HUNVEYOR. How we constructed an experimental educational planetary lander model. Angol /English From Surveyor to Hunveyor Surveyor_Hunveyor.pdf
2001 2. Planetáris felszínek vizsgálata a SURVEYOR - alapján megépített - HUNVEYOR kísérleti gyakorló űrszondával. Magyar Surveyor - Hunveyor HunveyorSurveyor.pdf
2000 1. Planetáris és Anyagtérképek, HOLDKŐZETEKRŐL, METEORITEKRŐL. Magyar Holdközetek Atlasz1.pdf


A Naprendszer kisenciklopédiája


(sorozatszerkesztő: Hargitai Henrik)

Az oldalak saját használatra, vagy az iskola részére, tanároknak és diákoknak másolhatók.

Más formában minden jog fenntartva. © KAVÜCS

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán működő Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport számára fontos oktatási és kutatási terület a bolygótestek felszínének, geográfiájának és morfológiájának összehasonlító vizsgálata. Ennek részletesebb földolgozását adja közre A Naprendszer kisenciklopédiája sorozat, melynek első kötete, A Naprendszer formakincse alcímmel is indítva a sorozat geomorfológiai részét, a szilárd felszínű égitesteket ért becsapódásokkal foglalkozik: Becsapódások folyamata, nyomai és hatásai címmel. Elsősorban a kráterek és kör-körös medencék kialakulását, morfológiáját vizsgálja a Holdon, a Marson, a Merkúron, a Vénuszon és a Földön is, valamint a Külső naprendszer tüzes (Io) és jeges holdjain, az Europán, a Ganymedészen, a Callistón, a Szaturnusz és a Neptunusz holdjain.

Év Cím Nyelv Borító File1,2
2005 A Naprendszer formakincse (1): BECSAPÓDÁSOK folyamatai, nyomai és hatásai. Magyar Becsapódások 01becsapodas.pdf

1. A kiadványt az ingyenes Acrobat Reader programmal tudja elolvasni. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: Acrobat Reader.

2. A dokumentumok letöltésére Mozilla Firefox böngészôt javasolunk. Ha még nem rendelkezik vele, akkor itt töltheti le: http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/

 


 

Vissza a nyitólapra