HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND
Postbus 178, 3500 AD Utrecht, Nederland
E-mail: federatio_hollandia@yahoo.com

BOEKBESPREKING

In deze rubriek presenteren wij (recentelijk verschenen) boeken van vooral in Nederland wonende Hongaarse auteurs en/of vertalers. Inderdaad beperken wij ons niet tot in Nederland wonende Hongaren, wij proberen recensies te geven over andere interessante Hongaarse boeken ook, die in de wereld in het Nederlands verschijnen.

U kunt de elektronische boeken van de Bibliotheca Mikes International van het volgende adres downloaden:

http://www.federatio.org/mikes_bibl.html


 
Boeken in het Hongaars
Boeken in het Engels

Inhoud


Auteur Géza Alföldy
Titel / Cím Hongarije 1956
Geschiedenis - Foto's - Documenten
Recensie

De Hongaarse opstand van het najaar van 1956 bracht een enorme schok teweeg in de communistische wereld en daarbuiten. Voor het eerst sinds de naoorlogse tweedeling van Europa kwam de bevolking van een door de Sovjets bezet land massaal in verzet tegen het communistische regime. Het hardhandig neerslaan van de opstand veroorzaakte in de hele wereld een golf van symphatie met de verdrukte Hongaren. Ook Nederland nam duizenden vluchtelingen uit Hongarije op.

Dit boek bevat een beknopte geschiedenis van de Hongaarse herfst, geschreven door de oudhistoricus Géza Alföldy. Met ingehouden betrokkenheid en vakmatige nauwkeurigheid beschrijft en analyseert hij deze gebeurtenissen, waarbij hij onder meer uit zijn herinneringen put.

Tientallen foto’s, waarvan de meeste nooit eerder in Nederland zijn gepubliceerd, vertellen een pakkend beeldverhaal van wat zich afspeelde in de straten van Boedapest. Het boek wordt gecompleteerd door ooggetuigenverslagen en authentieke documenten, zoals radiotoespraken van Hongaarse leiders en verslagen van vergaderingen van de sovjetleiding.

Uitgeverij/Jaar 2006
ISBN 9053305386
Verspreiding Boekhandel

(20 oktober 2006)

Auteur György Konrád
Verta(a)l(st)er / Fordító Henry Kammer
Titel / Cím Het verdriet van de hanen
Oorspronkelijke titel Kakasok bánata
Recensie

Klagen, dat kan altijd nog. Als er weer eens een kip uit het kippenhok wordt gehaald om geslacht te worden, zegt de ene haan tegen de ander dat de vooruitzichten steeds somberder worden, waarop de andere haan riposteert dat ze voorlopig nog leven en het hun niet al te slecht gaat -klagen, dat kan altijd nog. Met hun dialoog aan het begin van Het verdriet van de hanen is de toon gezet: beurtelings ironisch, poëtisch en filosofisch overziet György Konrád het leven vanuit het perspectief van een oudere man - die weliswaar weinig toekomst meer heeft, maar juist daarom ook afstand kan creëren tot de dingen die voor anderen zo vreselijk belangrijk zijn. In verhalen die niet zelden tot de essentie zijn ingedikt, een of anderhalve bladzijde lang, mijmert Konrád over onderwerpen als ouderdom en roem, het platteland, de holocaust, de voordelen van de eenzaamheid en de bevrijding van levenslange lasten. Het lijkt allemaal bijna achteloos genoteerd, maar alleen grote schrijvers weten hun onderwerpen zo naar hun hand te zetten.

Uitgeverij/Jaar De Bezige Bij, 2006
ISBN 90 234 1938 3
Verspreiding Boekhandel

(16 juli 2006)

Auteur Jolanta Jastrzebska
Titel Van Sándor Márai tot Magda Szabó
- Klassieke Hongaarse romans uit de 20e eeuw -
Recensie De Hongaarse literatuur kan zich in ons land in een ongekende populariteit verheugen. Het succes van de Hongaarse romans, zowel bij de literaire kritiek als bij het lezerspubliek, vraagt om interpretaties die de verborgen betekenissen van de teksten zichtbaar maken, en die aanzetten tot het lezen of herlezen ervan.

Van Sándor Márai tot Magda Szabó bevat literaire analyses van de belangrijkste Hongaarse romans die de afgelopen jaren in Nederland verschenen zijn. Er is een keuze gemaakt uit het werk van onder andere Dezsô Kosztolányi, Antal Szerb, Sándor Márai, Imre Kertész, Péter Nádas en Magda Szabó. Van vriendschap en liefde tot oorlog en maatschappijkritiek, in elk essay wordt het werk vanuit een andere invalshoek geanalyseerd en worden veel sprekende fragmenten geciteerd. De essays bieden niet alleen inzicht in de verscheidenheid van de Hongaarse roman, maar ook in de wijze waarop dit genre de culturele en maatschappelijke werkelijkheid van Hongarije door de jaren heen weerspiegelt en bekritiseert.

Jolanta Jastrzebska studeerde Hongaarse en Poolse taal- en letterkunde aan de universiteit van Warschau en promoveerde bij de opleiding Finoegrische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij momenteel als universitair hoofddocent werkt. In 2005 werd haar als dank voor haar grote verdienste voor de verbreiding van de Hongaarse literatuur door het Ministerie van het Nationale Erfgoed de onderscheiding Pro Cultura Hungarica toegekend.

Uitgeverij/Jaar Van Gennep, Amsterdam, 2006
ISBN 90 5515 648 5
Verspreiding Boekhandel

(18 januari 2006)

Auteur Imre Kertész
Verta(a)l(st)er / Fordító Henry Kammer
Titel / Cím Sporenzoeker
Oorspronkelijke titel Az angol lobogó
Recensie

Sporenzoeker is het verhaal van een man die jaren na zijn bevrijding terugkeert naar Buchenwald. Door terug te gaan naar de plaats van het misdrijf hoopt hij antwoord te krijgen op de vragen die hem kwellen. Op een weg in 'een landschap aan de rand van de wereld' komt hij tot een verhelderend inzicht. De volgende dag reist hij verder naar zijn vakantiebestemming.

Sporenzoeker is een meesterlijke, ironische novelle van Imre Kertész die op lucide wijze de thematiek van de kampoverlevende beschrijft. Een subliem verhaal dat in alle eenvoud de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog voor ogen stelt.
Uitgeverij/Jaar Van Gennep, 2004
ISBN 90-5515-404-0
Verspreiding Boekhandel

(8 juni 2004)

Auteur Imre Kertész
Verta(a)l(st)er / Fordító Henry Kammer
Titel / Cím Dagboek van een galeislaaf
Oorspronkelijke titel Gályarabok
Recensie

Decennialang leidt Imre Kertész een geheim bestaan als gevangene van zijn ervaringen; teruggetrokken richt hij zich op het schrijven, de dwangarbeid zonder welke het leven ondraaglijk is. Dagboek van een galeislaaf is het indrukwekkende resultaat van deze arbeid. Het boek bevat scherpzinnige observaties, prachtige aforismen en filosofische uiteenzettingen uit een periode van meer dan dertig jaar. Het is geen autobiografie, maar een 'dagboekroman' waarin een ultieme poging wordt gedaan de betekenis van Auschwitz voor het eigen leven en de eigen tijd te doorgronden.

Uitgeverij/Jaar Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2003
ISBN 90 5515 359 1
Verspreiding Boekhandel

(7 februari 2004)

Auteur / Szerzô Géza Ottlik
Verta(a)l(st)er / Fordító Mari Alföldy
Titel / Cím School aan de grens
- Roman -
Oorspronkelijke titel Iskola a határon
Recensie

School aan de grens van de Hongaarse schrijver Géza Ottlik is een van de grote romans uit de twintigste eeuw. De fascinerende kern is de menselijke drang om orde te scheppen in een onbeheersbare werkelijkheid en de ontdekking daarbij van onvermoede ethische en psychologische mogelijkheden.

Met lucide wreedheid en beklemmende kalmte vertelt de roman het verhaal van een groepje jongens die hun onschuld en onbezorgdheid verliezen op een militaire school. In het begin staan de kinderen - ze zijn nauwelijks tien jaar oud als ze op de school terechtkomen - als versteend tegenover het geweld, het onrecht, de vernederingen en de systematische vernietiging van de persoonlijkheid. Geleidelijk aan ontwikkelen ze verschillende strategieën van aanpassing en ook van verzet. Maar de terreur overheerst: wat kunnen kinderen (en volwassenen - zo wordt de vraag teruggekaatst naar de lezer) ook doen tegen het sadisme van korporaal Schulze; tegen de hypocrisie waarmee de volwassenen buiten de school de gebeurtenissen oogluikend toestaan; tegen de wreedheid van de andere jongens die al snel de smaak van commanderen en onderdrukking te pakken hebben gekregen? Het kwaad heerst, net als de angst, de chaos, de laagheid, de waanhoop en de zinloosheid. En toch komen drie mannen uit deze hel te voorschijn: Medve, Bébé en Szeredy, en de vriendschap die hen bindt.

'Ondanks de bitterheid van de vertelling is door de gehele roman heen het geluid te horen van de liefde voor het leven. Een boek van diepe wijsheid en troost. Een groot boek.' - ARBEITER ZEITUNG

Uitgeverij/Jaar Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2003
ISBN 90 284 2020 7
Verspreiding Boekhandel

(18 november 2003)

Auteur / Szerzô Zsuzsa Bánk
Verta(a)l(st)er / Fordító Nelleke van Maaren
Titel / Cím De zwemmer
- Roman -
Oorspronkelijke titel Der Schwimmer
Recensie

Hongarije 1956. Zonder een woord te zeggen verlaat Katalin haar gezin en vlucht over de grens naar het Westen. Haar man verkoopt hun huis en trekt met de twee jonge kinderen door het land, van de ene tijdelijke verblijfplaats naar de andere. Terwijl hij zich overgeeft aan zijn zwaarmoedigheid, scheppen Kata en haar broertje Isti hun eigen wereld. Isti heeft oor voor wat de dingen te vertellen hebben - het huis, de stenen, de sneeuw. Kata luistert naar de mensen die zij op hun zwerftocht tegenkomen.

De kinderen doen hun best om de onbegrijpelijke wereld van de volwassenen te doorgronden. Alleen wanneer ze op het water zijn en samen met hun vader zwemmen, beleven zij momenten van lichtheid en geluk.

In een prachtige, dromerige stijl, zonder ook maar een momnent te vervallen in melodrama, verwoordt Zsuzsa Bánk de tragedie van twee op zichzelf teruggeworpen kinderen in een drift geraakt tijdperk.

Zuzsa Bánk werd als docher van Hongaarse vluchtelingen in 1965 geboren in Frankfurt am Main. Ze studeerde communicatiewetenschappen, politicologie en literatuur in Mainz en Washington. Tegenwoordig is ze redacteur en schrijfster en woont ze weer in haar geboortestad. Haar debuutroman De zwemmer ontving in Duitsland diverse literaire onderscheidingen.

Uitgeverij/Jaar De Bezige Bij, Amsterdam, 2002
ISBN 90 234 1116 1
Verspreiding Boekhandel

(6 juli 2003)

Auteur Sándor Márai
Verta(a)l(st)er / Fordító Henry Kammer
Titel / Cím De opstandigen
Oorspronkelijke titel Zendülôk
Recensie

Vier jongens verliezen niet alleen hun jeugd, maar ook het geloof in werkelijke vriendschap en de hoop op een goede toekomst.

Ábel, Tibor, Ernô en Béla hebben juist het eindexamen voltooid. Hun jeugd ligt achter hen, maar ze zijn nog niet in de wereld van de volwassenen aangekomen. terwijl hun vaders aan het front vechten, verenigen zij zich tot een bende om te rebelleren - niet alleen tegen het gezag van de volwassenen in hun omgeving, maar tegen de hele wereld. Het onheilspellende decor van de roman is de voor Hongarije zo noodlottig verlopende Eerste Wereldoorlog en de zich al aankondigende ondergang van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Márai schreef De opstandigen in 1929. Hij beschouwde deze roman als zijn beste werk, waarin zijn talent het meest tot zijn recht kwam.

Uitgeverij/Jaar Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2003
ISBN 90 284 2000 2
Verspreiding Boekhandel

(6 juli 2003)

 
Auteur Sándor Márai
Verta(a)l(st)er / Fordító Mari Alföldy
Titel / Cím Land, land!...
Oorspronkelijke titel Föld, föld!...
Recensie

Aan het begin van de jaren zeventig schreef Sándor Márai zijn herdenkingen aan de laatste vier jaar die hij in zijn vaderland Hongarije doorbracht - van de Duitse bezetting in 1944, de bevrijding door de Russen en de eerste jaren van de communistische dictatuur, tot aan het moment dat hij in september 1948 het land verliet om er nooit meer terug te keren.

Márais herinneringen zijn de moeite waard omdat ze trefzeker deze woelige periode in de Europese geschiedenis beschrijven. Natuurlijk intrigeren ze ook omdat ze veel over Sándor Márai zelf vertellen. Maar in de eerste plaats zijn ze prachtige literatuur. In de handen van de grote schrijver die Márai is, overstijgen de herinneringen het persoonlijke, omdat ze onder het oppervlak van zijn koele observatie en afstandelijke verwondering over de wezenlijke vragen van het menselijke bestaan gaan.

Uitgeverij/Jaar Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002
ISBN 90 284 1955 1
Verspreiding Boekhandel

(6 juli 2003)

Auteur Dr. E. Beöthy
Titel Mi újság?
- LEERGANG HONGAARS VOOR NEDERLANDSTALIGEN -
Recensie De auteur Dr. E. Beöthy is taalkundige, gespecialiseerd in het Hongaars en de Fins-Oegrische taalfamilie. Sinds 1969 doceerde zij Hongaarse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Met deze leergang leert men zowel het idiom, woorden en dialogen en wordt men bovendien stap voor stap geleid in de structuur van de Hongaarse taal, die zo sterk verschilt van de andere talen in Europa.
De leergang 'Mi újság?' is gemaakt om juist deze verschillen - met name tussen het Nederlands en Hongaars - te verhelderen en in kaart te brengen. Het boek kan men klassikaal gebruiken of voor zelfstudie. De oefeningen worden met nauwkeurig uitgewerkte oplossingen begeleid. Alle lessen kunnen beluisterd worden op de CD's, een zeer gedetailleerd zaakregister maakt de studie 'Mi újság?', zeker in vergelijking met andere titels op dit gebied, tot de meest efficiënte verwerving van de Hongaarse taal leidt. 

Leerboek Hongaars ’Mi újság?’ is inclusief twee bijbehorende CD’s verkrijgbaar voor euro 79,50

Direct leverbaar via: Telefax: 00-36-1-3179471.

Telefoon : 020 - 638 96 05

Uitgeverij/Jaar .
ISBN 90-805928-1-1
Verspreiding Nederland

(12 september 2001)

Auteur Stephan Lang
Titel De mollenjager
- Autobiografische roman over een verzwegen tijd -
Recensie 'Mollenjager', zo werd de ik-figuur als kind in Roemenië genoemd nadat hij op bevel van zijn moeder een levende mol had gewurgd. Zij is ervan overtuigd dat die daad haar zoon de kracht zal geven die hij in zijn verdere leven nodig heeft om zich staande te houden.
In 1975 vlucht hij, volwassen geworden, naar Nederland om aan het bewind van Ceausescu te ontsnappen. Na de val van de dictatoor keert hij terug omdat zijn moeder op sterven ligt. Zij onthult hem het geheim van zijn afkomst dat de vreemde onrust verklaart die hij vanaf zijn prille jeugd heeft gehad.
Tegen de achtegrond van dit persoonlijke verhaal schetst Stephan Lang de verzwegen geschiedenis van zijn geboorteland.

Stephan Lang werd in 1945 geboren in Transsylvanië. Na zijn vlucht naar Nederland, in 1975, studeerde hij aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Lang schreef essays en artikelen over de politieke ontwikkelingen in Roemenië. Zijn eerste roman, De Transsylvanische bruiloft, verscheen in 1997 bij Uitgeverij De Geus.

Uitgeverij/Jaar Uitgeverij De Geus, Breda, 2001
ISBN 90 5226 865 7
Verspreiding
  • Nederland: Uitgeverij De Geus bv; Postbus 1878, 4801 BW Breda, tel.: 076 522 8151, www.degeus.nl
  • België: uitgeverij EPO, Lange Pastoostraat 25-27, 2600 Berchem

(27 januari 2001)

Auteur Maria Ballendux-Bogyay
Titel HONGAARSE Taalcursus
Recensie Nu vele reizigers hun blikken oostwaarts richten is ook de belangstelling voor Hongarije enorm toegenomen. Dit land heeft in cultureel opzicht veel te bieden. De taal wijkt echter sterk af van de ons meer bekende Europese talen. Met deze cursus heeft men een instrument in handen om de beginselen van de deze moeilijke taal te leren. Het boek bestaat uit zeventien lessen. Iedere les begint met een leestekst, waarvan vervolgens de grammatica wordt behandeld. Nieuwe woorden worden geïntroduceerd en de les besluit met een reeks oefeningen over de behandelde stof. In een deel van de oefeningen is een element van spel of van puzzelen verwerkt. De teksten hebben merendeels de vorm van gesprekken en richten zich op situaties die zich voordoen in het dagelijks leven. De zeventiende les is qua grammatica een herhaling, maar besteedt aandacht aan de Hongaarse literatuur, met name aan de poëzie. Verder is er in het boek een aantal toetsen te vinden, waarmee de cursist makkelijker kan beoordelen hoe goed hij/zij het materiaal beheerst. 

Na deze cursus heeft de student zich een algemene basiskennis van de Hongaarse taal verworven. In dit boek is ook een woordenlijst van ongeveer 1800 van de meest voorkomende woorden opgenomen, alsmede een beknopte samenvatting van de grammatica. 

Bij deze cursus sluit onze uitgave Uitgesproken Hongaars van dezelfde auteur goed aan. Dit boek, voorzien van twee CD’s, wordt de uitspraak van het Hongaars geoefend. Het bevat uitspraakoefeningen en de ingesproken tekst van 16 leeslessen. Bovendien vindt men er de sleutel van de vertaaloefeningen naar het Hongaars. 

Deze Hongaarse Taalcursus en Uitgesproken Hongaars vormen tezamen een complete cursus voor beginners, die niet alleen geschikt is voor studie onder leiding van een docent, maar ook heel goed gebruikt kan worden bij zelfstudie. Ook gevorderden zullen er genoeg van hun gading in vinden.

Uitgeverij/Jaar Coutinho Bussum, 2000
ISBN 90 6283 1761 1 NUGI 942
Verspreiding Boekhandel

(15 januari 2001)

Auteur Maria Ballendux-Bogyay
Titel HONGAARS-NEDERLANDSE Bespiegelingen
- Overbruggen van een culturele kloof bij sociale en zakelijke contacten -
Recensie Hongaars - Nederlandse bespiegelingen dient als een korte achtergrondinformatie voor Nederlanders die  in het bedrijfsleven,  in contacten tussen zustersteden of anderszins met Hongaren te maken krijgen . Het boek wil een handzaam hulpmiddel zijn om het Hongaarse gedrag beter te begrijpen en om daarop te kunnen anticiperen. 

De auteur schreef  dit boek op basis  van eigen praktische ervaringen, die ze tijdens ontmoetingen van Nederlanders met Hongaren heeft opgedaan. Deze ervaringen zijn   in historisch perspectief geplaatst en aangevuld  met actuele literatuur. 

Nu de banden tussen Nederland en Hongarije  zich economisch en sociaal-cultureel snel verbreden, zijn er meer en meer Nederlanders die in Hongarije verschillende belangen hebben.Tijdens het opbouwen en onderhouden van relaties constateert men vaak dat Nederlanders en Hongaren over en weer een gebrekkig inzicht hebben in elkaars gedrag.  Zelfs als de taal geen barrière vormt, blijkt vaak dat onvoldoende begrip van elkaars gedragspatronen als gevolg  van  verschillende culturele achtergrond, een goed contact bemoeilijkt. Hongaars - Nederlandse bespiegelingen heeft als doel  een beter wederzijds begrip tot stand te  brengen en een goede communicatie tussen beide volken te bevorderen. 
Het ligt in de verwachting dat de Hongaarse versie van dit boek in het haar 2001 zal verschijnen. 

Uitgeverij/Jaar Lemma BV, Utrecht, 2000
ISBN 90 5189 711 1
Verspreiding Boekhandel

(15 januari 2001)

Auteur / Szerzô Sándor Márai
Verta(a)l(st)er / Fordító Mari Alföldy
Titel / Cím De erfenis van Eszter
- Roman -
Oorspronkelijke titel Eszter hagyatéka (1939)
Recensie De charmante Lajos, de geliefde van Eszter, wordt door iedereen op handen gedragen. Maar Lajos is een leugenaar, een bedrieger en een dief. Hij neemt Eszter bijna alles af, verraadt haar met haar zus en verdwijnt uit haar leven.
   Twintig jaar leidt Eszter vervolgens een teruggetrokken bestaan. Haar oude wonden helen langzaam. Maar dan dient Lajos zich wer aan. Hij maakt er geen geheim van dat hij uit is op het laatste wat ze nog bezit. En hoewel Eszter wordt geholpen door vrienden die weten wat hij haar heeft aangedaan, gebeurt wat er gebeuren moet. Wat twintig jaar daarvoor in gang werd gezet, krijgt nu zijn onvermijdelijke afloop.

Het werk van Sándor Márai werd in 1999 herondenkt. Hij wordt nu tot de belangrijkste Europese auteurs van de twintigste eeuw gerekend:
'Een wonder, en niet zo'n klein wonder ook: de triomf van een verhaal van nog geen tweehonderd bladzijden heeft de twintigste-eeuwse literatuur postuum een meester opgeleverd die we voortaan naast Joseph Roth, naast Stefan Zweig, naast Robert Musil en misschien zelfs ook naast Thomas Mann en Franz Kafka kunnen plaatsen: Sándor Márai.' - Die Zeit

Uitgeverij/Jaar Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2000
ISBN 90 284 1900 4
Verspreiding Nederland; www.wereldbibliotheek.nl

(24 november 2000)

Auteurs Emôke Bosch-Ablonczy & Henry Kammer
Titel HONGAARS - NEDERLANDS Woordenboek
Recensie INLEIDING

[...] Het bijzondere van dit tweetalige woordenboek is dat het bidirectioneel is opgezet, wat wil zeggen dat bij de samenstelling rekening werd gehouden met de behoeften van twee groepen gebruikers: Hongaarse moedertaalsprekers en Nederlandse moedertaalsprekers. Door deze opzet bevat het gegevens die de ene groep gebruikers overbodig zullen voorkomen, maar die voor de andere groep onontbeerlijk zijn om het woordenboek met vrucht te raadplegen. Om de bovengenoemde opzet te verwezenlijken, hebben wij intensief samengewerkt bij de samenstelling en redigering van het woordenboek, waarvan wij ieder een gedeelte voor onze rekening hebben genomen. Bovendien hebben wij, gebruik makend van de kennis van onze moedertaal, het Nederlands, resp. het Hongaars, elkaars werk gecontroleerd en, waar nodig, aangevuld of verbeterd.

Het opgenomen materiaal omvat de basiswoordenschat van de hedendaagse Hongaarse standaardtaal, aangevuld met frequent gebruikte woorden en uitdrukkingen van de spreektaal. Van het Hongaarse vakjargon is slechts datgene opgenomen wat als algemeen bekend kan worden beschouwd.

Bij de keuze van de trefwoorden hebben wij in de eerste plaats gebruik gemaakt van het Verklarend Handwoordenboek van de Hongaarse Taal (Magyar Értelmezô Kéziszótár). Omdat dit woordenboek echter enigszins verouderd is, en het Hongaars sinds de verschijningsdatum met tal van nieuwe woorden en uitdrukkingen is verrijkt, terwijl andere woorden daarentegen juist in onbruik zijn geraakt of nog maar zelden worden gebezigd, is ook materiaal geput uit recentelijk uitgegeven tweetalige woordenboeken ten behoeve van Hongaarstaligen. Voorts hebben de samenstellers ook zelf materiaal verzameld. Een woordenboek van het hedendaagse Hongaars zou onvolledig zijn zonder een woord als környezetbarát of de betekenisuitbreiding die het woord önkormányzat recentelijk heeft ondergaan.

[...] Behalve met de veranderingen van het Hongaars, moesten de samenstellers ook rekening houden met de spellingswijziging die het Nederlands in 1995 heeft ondergaan. Hoewel het onderhavige woordenboek toen reeds grotendeels voltooid was, moest het met het oog hierop geheel worden herzien, anders zou het reeds op de verschijningsdatum verouderd zijn geweest. [...]

Groningen, mei 1998                                            Emôke Bosch-Ablonczy en Henry Kammer

Uitgeverij/Jaar Academische Uitgeverij, Budapest, 2000
ISBN 963 05 7518 3
Verspreiding
  • Hongarije
  • Klantenservice Academische Uitgeverij: Prielle Kornélia u. 4., 1117 Budapest, Hongarije, tel.: 36-1-464 8200 

(11 oktober 2000)

Auteur / Szerzô Sándor Márai
Verta(a)l(st)er / Fordító Mari Alföldy
Titel / Cím Gloed
- Roman -
Oorspronkelijke titel A gyertyák csonkig égnek
Recensie Gloed, voor het eerst verschenen in 1942, is een meesterwerk uit de Europese literatuur dat internationaal werdt herontdekt.

Na 41 jaar zien Henrik enKonrád elkaar weer in een kasteel aan de voet van de Karpaten. Van jongs af waren zij onafscheidelijk, ondanks hun verschillende achtergrond en afkomst. Tot Konrád plotseling verdween, niet lang na Henriks huwelijk met de mooie Krisztina.
   Henrik en Konrád delen een geheim met een bijzondere kracht, 'een kracht die het weefsel van het leven verschroeit als een kwaadaardige straling, maar aan het leven tegelijk een spanning, een verhoogde temperatuur geeft'.
   Eén avond, één nacht duurt de ontmoeting van de twee oude mannen. Hun laatste gesprek is een duel zonder wapens, en veel wreder. Met meedogenloze openhartigheid praten zij over passie en vriendschap, over waarheid en leugen. Wat is er 41 jaar geleden gebeurd? En wat is het verrad van Konrád onvermijdelijk?

'Een prachtig geschreven roman vol voelbare passie met een boodschap die er niet om liegt: wie iemand overleeft, is altijd een verrader.' - Hervormd Nederland

'Het gaat om grotebegrippen in deze roman: waarheid, liefde, wraak, trouw, schuld en vriendschap. De meesterlijke compositie draagt bij tot de spanning van het boek. [...] Gloed raakt het wezen van het menselijk bestaan.' - Financieel-economische tijd

Uitgeverij/Jaar Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2000
ISBN 90 284 1872 5
Verspreiding Nederland; www.wereldbibliotheek.nl

(11 oktober 2000)

Auteur Stephan Lang
Titel De Transsylvanische bruiloft
- Aangrijpende autobiografie -
Recensie Stephan Lang, afkostig uit Transsylvanië en lid van een Hongaarse minderheid in Roemenië, vlucht in 1975 via Hongarije naar Nederland. Eenmaal daar, is zijn teleurstelling groot: niemand gelooft zijn verhaal over verregaande repressie en martelingen. Hij wordt miskend en min of meer aan zijn lot overgelaten. Angst voor zijn leven en voor de levens van in Roemenië achtergebleven familieleden beheerst zijn bestaan als hij in Nederland geïntimideerd wordt door spionnen van de Securitate. Pas wanneer er een eind komt aand de heerschappij van Ceausescu en de hele wereld met ontzetting kennisneemt van de verschikkingen, is er opeens begrip en verdraagzaamheid.

De Transsylvanische bruiloft is een realistisch, autobiografisch boek, waarin Lang na een periode van zwijgen in flashbacks over zijn ervaringen vertelt.

Uitgeverij/Jaar Uitgeverij De Geus, Breda, 1997
ISBN 90 5226 449 X
Verspreiding
  • Nederland: Uitgeverij De Geus bv; Postbus 1878, 4801 BW Breda, tel.: 076 522 8151, www.degeus.nl
  • België: uitgeverij EPO, Lange Pastoostraat 25-27, 2600 Berchem

(10 oktober 2000)

Terug naar voorpagina